Links
Comment on page

TypeScript kullanarak Bun:test ile Hata Fırlatılmasını Beklemek - ts(2348)

bunjs, typescript, programming, except, async, throw, test

Basit Örnek

  • () => kullanımında dikkatli olun
// someFunction.ts
export function someFunction(shouldThrow: boolean): void {
if (shouldThrow) {
throw new Error("Ben bir hata'yım!")
}
}
// someFunction.test.ts
import { someFunction } from "./someFunction"
test("bir hata fırlatmalı", () => {
expect(() => someFunction(true)).toThrow("Ben bir hata'yım!")
})
test("bir hata fırlatmamalı", () => {
expect(() => someFunction(false)).not.toThrow()
})

Async Örnek

  • Promise için rejects kullanın
it("NotFoundError döndürmeli", () => {
expect(getUserData("olmayanUserId"))
.rejects.toBeInstanceOf(NotFoundError)
})

Özel Hata Türleri ile İleri Kullanım

  • Uyarıyı önlemek için CustomError yerine new CustomError() kullanın
  • () => kullanımında dikkatli olun
// CustomError.ts
export class CustomError extends Error {
constructor(message: string) {
super(message)
Object.setPrototypeOf(this, CustomError.prototype)
}
}
// someFunction.ts
import { CustomError } from "./CustomError"
export function someFunction(shouldThrow: boolean): void {
if (shouldThrow) {
throw new CustomError("Ben özel bir hatayım!")
}
}
// someFunction.test.ts
import { someFunction } from "./someFunction"
import { CustomError } from "./CustomError"
test("özel bir hata fırlatmalı", () => {
expect(() => someFunction(true)).toThrow(new CustomError())
// Uyarıyı önlemek için `new CustomError()` yerine `CustomError` kullanın
// `() =>` kullanımında dikkatli olun
})

Value of type "typeof X' is not callable. Did you mean to include 'new'? ts(2348)

  • Gösterilen hatayı önlemek için new AlreadyAdjusted() kullanın
  • Bu hata calisma sirasinda sorun teskil etmez
export class AlreadyAdjusted extends Error {
constructor() {
super("Zaten ayarlandı")
}
}
jRe9NPT.png
6tNPvSi.png
2023 © Yunus Emre AK