Links
Comment on page
🎲

Rastgelelik

Python üzerinde rastgelelik işlemleri ve random paketi

👀 Hızlı Bakış

  • Python üzerindeki rastgelelik random paketi ile yönetilir

🔢 Rastgele Sayı Üretme

import randoom
# 0 ile 1 arasındaki rastgele sayı döndürür (0 <= x < 1.0)
random.random() # 0.38872204424977774
# Verilen aralıkta herhangi bir ondalık sayı döndürür (a <= x < b)
random.uniform(1,100) # 52.19820527331601
# Verilen tam sayı aralağında herhangi bir tamsayı değeri döndürür (a <= x < b)
random.randint(1,100) # 86
# a, b, c için
random.randrange(1,11,3). # 1

🗳 Rastgele Sayı Seçimi

import random
numbers = range(10)
# 50 sayı arasında rastegele 3 sayı seçme ve liste olarak döndürme
random.sample(numbers, 3) # [1, 19, 16]
# Verilen listeyi karıştırma
random.shuffle(numbers)
numbers # [4, 8, 7, 3, 2, 1, 6, 5, 9, 0]
# Liste içerisinden rastgele bir sayı seçme
random.choice(numbers) # 4

🔗 Faydalı Bağlantılar

2023 © Yunus Emre AK