Links
Comment on page

👮‍♀️ Koşul Yapıları

Java'da değişkenler koşullar ve döngüler

🚀 Yeni Switch Case

String test = switch (type) {
case "formatCode" -> data.formatCode;
case "extension" -> data.extension;
case "type" -> data.type;
case "resolution" -> data.resolution;
case "size" -> data.size;
default -> "";
}

💫 Döngüler

// For each
for (<type> num : <iterable>) {}
<arr>.foreach(<eleman> -> {<işlemler>});
  • <iterable> İçerisinde çok veri barındıran obje
    • Array, Arraylist vs..
2023 © Yunus Emre AK