Links
Comment on page

⏺️ RegEdit Ayarları

Windows'un çekirdek ayarlarının bulunduğu kritik verileri düzenleme

⏹ RegEdit Düzenleme Dosyası

Dosyanın uzantısını .reg olarak ayarlarsanız register düzenleme dosyası olarak açılır.
  • ", \ işareti gibi özel karakterleri kullanmak için \",\\ yapısını tercih etmelisin

🎈 Anahtar ve Değer Ekleme

Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_CURRENT_USER\Software\ZEDA]
[HKEY_CURRENT_USER\Software\ZEDA\TestKey]
"Testval1"="Test 1"
"Testval2"="Test 2"

✨ Varsayılan Anahtar Değerini Güncelleme

Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_CLASSES_ROOT\SystemFileAssociations\image\shell\edit\command]
@="Test val"

🧹 Anahtar Değeri Silme

Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_CURRENT_USER\Software\ZEDA\TestKey]
"Testval1"=-

🧼 Anahtar Silme

Windows Registry Editor Version 5.00
[-HKEY_CURRENT_USER\Software\ZEDA\TestKey]

🎴 Resim Düzenleyicisini Değiştirme

  • Arama alanına regedit yazıp ENTER'a basın
  • Çıkan ekranda Computer\HKEY_CLASSES_ROOT\SystemFileAssociations\image\shell\edit\command dizinine gelin
  • Default adlı anahtarın değerini "C:\Program Files\paint.net\PaintDotNet.exe" "%1" olarak değiştirin
    • Orjinal veri: "%systemroot%\system32\mspaint.exe" "%1"
Program yolunu istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz

👨‍💻 Bat Düzenleyiciyi Değiştirme

  • HKEY_CLASSES_ROOT\batfile\shell\edit\command

⛔ Telemetry'i Kapatma

Telemetry windows'a geri bildirim yapan bir servistir.
  • Kapatmak için bu siteye bakabilirsin
  • İstersen regedit değişimini; alttaki metni txt'te kaydedip, uzantısı reg yapıp çalıştırarak uygulayabilirsin
  • Ya da bu dosyayı kullanabilirsiniz. (Audio gibi algılıyor ama değil, indirip çalıştırın)
*.reg dosyası ```reg Windows Registry Editor Version 5.00 [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\DataCollection] "AllowTelemetry"=dword:00000000 ```

🔗 Kişisel Scriptlerim

2023 © Yunus Emre AK