Links
Comment on page
🌃

Görsel Arayüz Oluşturma

AutoHotkey (AHK) ile grafik arayüzü (GUİ, gui) işlemleri ve yönetimi

🍢 Progress ile Dolum Animasyonları

  • 🏗️ Progress, b w200, My SubText, My MainText, My Title yapısı ile tanımlanır
  • 🔳 İlk iki parametre uzunluk ve genişlik gibi pencere bilgilerini (Window Size, Position, and Behavior) taşır
  • ✨ Döngü içerisinde Progress değeri artırılarak, dolum animasyonu verilmektedir
Loop, %A_WinDir%\system32\*.*
{
Progress, %A_Index%, %A_LoopFileName%, Installing..., Draft Installation
Sleep, 50
if (A_Index = 100)
break
}
📢 Detaylar Progress / SplashImage alanında incelenmektedir
2023 © Yunus Emre AK