Links
Comment on page

⌨️ Klavye Yönetimi

Python ile klavye ve mouse yönetimi (keyboard and mouse hooks), kısayol oluşturma, tuş basımı ve mouse tıklamaları

💞 Kısayol Ekleme

  • 👮‍♂️ suppress deyimi ile hotkey tetiklendiğinde tuş basımlarını göndermezsin
print('Press and release your desired shortcut: ')
shortcut = keyboard.read_hotkey()
print('Shortcut selected:', shortcut)
def on_triggered():
print("Triggered!")
keyboard.add_hotkey(shortcut, on_triggered, suppress=True)
print("Press ESC to stop.")
keyboard.wait('esc')

🔴 Tekrarlama

  • 👂 Klavye eylemlerini dinler
  • 🔄 Dinleme işlemi bittiği zaman tüm eylemleri aynı sırayla tekrarlar
import keyboard
import time
keyboard.start_recording()
time.sleep(10)
events = keyboard.stop_recording()
keyboard.replay(events)

👁️ Tuş Basımlarını Algılama

import keyboard
import sys
sys.path.append('..')
def print_pressed_keys(e):
line = ', '.join(str(code) for code in keyboard._pressed_events)
# '\r' and end='' overwrites the previous line.
# ' '*40 prints 40 spaces at the end to ensure the previous line is cleared.
print('\r' + line + ' '*40, end='')
keyboard.hook(print_pressed_keys)
keyboard.wait()

📜 Tuş Basımlarını Raporlama

import sys
sys.path.append('..')
# Also available as just `python -m keyboard`.
from keyboard import __main__
# {"event_type": "down", "name": "a", "scan_code": 30, "time": 1491442622.6348252}
# {"event_type": "down", "name": "s", "scan_code": 31, "time": 1491442622.664881}
# {"event_type": "down", "name": "d", "scan_code": 32, "time": 1491442622.7148278}
# {"event_type": "down", "name": "f", "scan_code": 33, "time": 1491442622.7544951}
# {"event_type": "up", "name": "a", "scan_code": 30, "time": 1491442622.7748237}
# {"event_type": "up", "name": "s", "scan_code": 31, "time": 1491442622.825077}
# {"event_type": "up", "name": "d", "scan_code": 32, "time": 1491442622.8644736}
# {"event_type": "up", "name": "f", "scan_code": 33, "time": 1491442622.9056144}

✍ Verilen Yazıyı Tekrarlama

import fileinput
import keyboard
import sys
sys.path.append('../')
for line in fileinput.input():
keyboard.write(line)

🔗 Faydalı Bağlantılar

2023 © Yunus Emre AK