Links
Comment on page
🌠

Colab Üzerinden Tensorflow

Google Collaboratory üzerinden tensorflow modelini eğitme

🔰 Google Collaboratory

Colab ücretsiz GPU sunduğu için çok hızlı bir eğitim imkanı sunar.

📂 Colab Eğitimi için Gereken Dosyalar

  • label_map.pbtxt
  • eval.record
  • train.record
  • *.config
  • model_main.py (eskisi: train.py)
  • export_inference_graph.py

👩‍💻 Colab Üzerinden Eğitim Kodları

2023 © Yunus Emre AK