Links
Comment on page

Argparse

Argparse ile terminal komutlarını ayrıştırma

🔰 Argparse'ı Tanıyalım

  • Argüman ekleme işlemi parser = argparse.ArgumentParser(...) ile yapılmaktadır.
  • Parametrelerin kullanımı argparse.ArgumentParser(description='yok') şeklindedir.
Parametre
Açıklama
description
Uygulama ile alakalı açıklama metnidir

➕ Argüman Ekleme

Argüman ekleme işlemi parser.add_argument(...) ile yapılmaktadır.
Parametre
Açıklama
1. parametre
Kısa kullanım komutunu içerir
2. Parametre
Orjinal kullanım komutunu içerir
help
-h yazıldığında çıkacak olan yardım metni
action
Davranışı belirler
type
Tip bilgisini içerir (int, string ...)
default
Varsayılan değer
dest
Verinin aktarılacağı değişken ismi
nargs
Çoklu veri alma
required
Parametre girilmezse program çalışmaz

🔤 String Üzerinden Argümanları Alma

  • 🖤 Terminal üzerindeki komutlar yerine string üzerinden ayrıştırma da yapabiliriz.
  • 📢 Genel kullanımda ilk argüman, script yolu yani __file__ olmalıdır
  • 💎 Sistem argümanları varsayılan olarak ayrıştırılır
import shlex
arguments = '-rgc -ll 2 -ru CE -ic "yemreak com" "sd" -cm "💫"'
# String listesi üzerinden ayrıştırma
arguments = [__file__] + shlex.split(arguments)
parser.parse_args(arguments)
# Ayrıştırma normalde işlemi system argümanlarına yapılmaktadır
sys.argv = [__file__] + shlex.split(arguments)
parser.parse_args()
‍🧙‍♂ Detaylı bilgi için Parsing a string as a Python argument list alanına bakabilirsin.
2023 © Yunus Emre AK