Links
Comment on page

⚙️ Yapılandırma Dosyası

AutoHotkey (AHK) ile temel yapılandırma dosyası işlemleri ve yapılandırma dosyası yönetimi

✍ Dosyaya Yazma

  • 💠 IniWrite metodu ile yapılır
IniWrite, this is a new value, %A_ScriptDir%\temp.ini, section2, key1
IniWrite, this is a next value, %A_ScriptDir%\temp.ini, section2, key2
[section2]
key1=this is a newvalue
key2=this is a next value
‍🧙‍♂ Detaylar için IniWrite alanına bakmanda fayda var

👁️ Dosyadan Okuma

💠 Kod
📝 Açıklama
IniRead, OutputVar, Filename, Section, Key, Default
key değerini okuma yoksa Default değerini alma
IniRead, OutputVar, Filename, Section, Key
key okuma
IniRead, OutputVarSection, Filename, Section
sectiondeğerlerini okuma
IniRead, OutputVarSectionNames, Filename
Tüm dosyadaki section verilerini okuma
IniRead, OutputVar, %A_ScriptDir%\temp.ini, section2, key2
if (OutputVar != "ERROR") {
MsgBox, The value is %OutputVar%.
}
‍🧙‍♂ Detaylar için IniRead alanına bakmanda fayda var

🔗 Faydalı Kaynaklar

2023 © Yunus Emre AK