Links
Comment on page
🌟

Sık Kullanılanlar | Dosya

🧱 Temel İşlemler

Dizin işlemleri için os veya glob paketi kullanılır.
Paket
Fonksiyon
Açıklama
os
listdir(<yol>)
Dizinin içindekileri listeler
os
rename(<eski_ad>, <yeni_ad>)
Dosya veya dizin adlandırma
glob
glob(<yol_şablonu>)
Dosya ve dizinleri döndürür
glob
iglob(<yol_şablonu>)
Dosya ve dizinleri generator yapısı ile döndürür
  • <yol_şablonu> Özel dizin sorguları
    • Örn: `.txt,../help`*

📦 OS Path Modülü

💠 Metot
📝 Açıklama
os.path.dirname(<path>)
Bulunduğu dizinin adını alma
os.path.basename(<path>)
Dosya (uzantı ile) veya dizin adını alma
os.path.normpath(<path>)
OS'lar için farklılık gösteren /, \\ sorununu düzeltme
os.path.join(<path>, <str>)
Path birleştirme (tanımlama)
os.path.relpath(<path>)
Relative path'e çevirir (. .. ile )
os.path.realpath(<path>)
Tam path değerini verir
os.mkdir(<path>)
Dizin oluşturma
os.walk(<path>)
Verilen path üzerinden ilerleme (sırasız)
os.path.splittext(<path>)
Adı ve uzantısına göre ayırma
⚠️ os.walk metodundan sonra sort ile içeriklerin sıralanması gerekmektedir, aksi halde işletim sistemlerine göre farklı çalışacaktır
2023 © Yunus Emre AK