Links
Comment on page

🗃️ Veri İşlemleri | Pandas

Pandas ile temel veri okuma, yazma ve değiştirme

👀 Verileri Okuma

Ana yapı df.<metod> şeklindedir.
<işlem>[<i>] ile i. değer alınır
Metod
Açıklama
.loc[[<iname>, ...], <col_name> ]
Birden fazla verinin özelliğini alma
.loc[<iname>:<iname>, <col_name>]
İki index ismi arasındaki verileri alma
.iloc[<i>]
İlk i veriyi alma
.iloc[<i1>:<i2>, <col_i>]
i1 ile i2 arasındaki col_i. sütunu alma

💫 Verileri Değiştirme

İşlem
Açıklama
df['<col_name'] = <val_list>
Sütun ekleme (val_list uzunluğu satır sayısına eşit olmalı)
np.random.choice(<list>, size=len(df)
Örnek <val_list>
df[<iname>] = <list>
iname isminde sütun oluşturma
df.loc[<i>] = <list>
i. satırda eleman oluşturma
df.loc[<iname>] = {<col_name>: <val>, ...}
Satır ekleme
df.drop(<iname>)
Satır (veri) silme
df.drop(<i>, inplace=True)
i. satırı silme
df.drop(<col_name>, axis=1)
Sütun silme
df.drop(<col_name>, axis=1, inplace=True)
Değişikliği tablo üstünde uygulama
df.index.<iname> = <name>
iname ismindeki sütunun adını name yapma
2023 © Yunus Emre AK