Links
Comment on page
📚

Birleştirme

Python ile birleştirme, zip işlemleri

🗃 Zip

key = ['name', 'age', 'height', 'weight', 'hair', 'eyes', 'has dog']
value = ['Dylan', 28, 167.5, 56.5, 'brown', 'brown', True]
zipped = zip(key_list, value_list) # <zip object at 0x7f2ae4e91508>
list(zipped) # [('name', 'Dylan'), ('age', 28), ('height', 167.5), ('weight', 56.5), ('hair', 'brown'), ('eyes', 'brown'), ('has dog', True)]
dict(zipped) # {'name': 'Dylan', 'age': 28, 'height': 167.5, 'weight': 56.5, 'hair': 'brown', 'eyes': 'brown', 'has dog': True}
# Zip işlemini geri alma
key_list, value_list = zip(*zipped)

🌟 Pointer

# Dict objelerini tanımlama
pycon = {2016: "Portland", 2018: "Cleveland"}
europython = {2017: "Rimini", 2018: "Edinburgh", 2019: "Basel"}
# 2 Dict objesini pointer ile birleştirme
{**pycon, **europython} # {2016: 'Portland', 2018: 'Edinburgh', 2017: 'Rimini', 2019: 'Basel'}

🎡 For Döngüsü

# Dict objelerini tanımlama
pycon = {2016: "Portland", 2018: "Cleveland"}
europython = {2017: "Rimini", 2018: "Edinburgh", 2019: "Basel"}
merged = pycon.copy()
for key, value in europython.items():
merged[key] = value
merged # {2016: 'Portland', 2018: 'Edinburgh', 2017: 'Rimini', 2019: 'Basel'}

♊️ Walrus Operatörü

# Dict objelerini tanımlama
pycon = {2016: "Portland", 2018: "Cleveland"}
europython = {2017: "Rimini", 2018: "Edinburgh", 2019: "Basel"}
(merged := pycon.copy()).update(europython)
# {2016: 'Portland', 2018: 'Edinburgh', 2017: 'Rimini', 2019: 'Basel'}

🥣 Union Operatörü

# Dict objelerini tanımlama
pycon = {2016: "Portland", 2018: "Cleveland"}
europython = {2017: "Rimini", 2018: "Edinburgh", 2019: "Basel"}
# Güncel dict yapısı en sağdaki dict değerlerini referans alır
# 2018 değerleri farklıdır
pycon | europython
# {2016: 'Portland', 2018: 'Edinburgh', 2017: 'Rimini', 2019: 'Basel'}
europython | pycon
# {2016: 'Portland', 2018: 'Cleveland', 2017: 'Rimini', 2019: 'Basel'}
pycon |= europython
pycon # {2016: 'Portland', 2018: 'Edinburgh', 2017: 'Rimini', 2019: 'Basel'}
# Union operatörü ile farklı veri tipini ekleme
# Tuple listesi olsa bile dict yapısına uygun hale alınıp eklenir
pycon |= [(2020: "USA")]
pycon
# {2016: 'Portland', 2018: 'Edinburgh', 2017: 'Rimini', 2019: 'Basel', 2020: 'USA'}

🔗 Faydalı Bağlantılar

2023 © Yunus Emre AK