Links
Comment on page

🧱Temel Kullanım | Conda

Anaconda paket yöneticisi olan conda'nın kullanımı

🚴‍♂️ Conda'ya Giriş

Anaconda paket yönetim aracı conda'dır.

✨ Güncelleme İşlemleri

# ✨ Conda'yı Güncelleme
conda update -n base -c defaults conda
​
# 📋 Tüm Paketleri Güncelleme
conda update --all
# 📦 Paket Sürümlerini Gösterme
conda search <paket> --info
conda search tensorflow-gpu --info # Örnek
​

⏬ Yükleme İşlemleri

conda install <ayarlar> <framework | package | lib>
conda install -c <depo-ismi> <frameword vs.>
​
conda install -c conda-forge python-socketio # Örnek (dev olabilir)
conda install -c anaconda flask # Örnek (stable olabilir)

⏬ Belli Bir Sürümü İndirme

conda install -c <depo_ismi> <paket>=<versiyon>
conda install -c anaconda tensorflow-gpu=<versiyon> # Örnek

📃 Requirement Dosyası Oluşturma

conda list --export > requirements.txt
conda create --name <envname> --file requirements.txt # Dosyadan ortam oluşturma

​

2023 © Yunus Emre AK