Links
Comment on page
🤎

CMD Komutları

Komut istemi sık kullanılan faydalı komutlar

🌟 Sık Kullanılanlar

Tabloda < > arasına yazılanlar sizin tarafınızdan girilecek değerlerdir.
Komut
Açıklama
cls
Konsolu temizleme
cd <yol>
Dizin değiştirme
mkdir <dizin_adı>
Klasör oluşturma
call <path>
Process veya bat dosyası çağırma
start <dosya |dizin>
Dosya veya dizin açma
`start "" <dosya
dizin
ren <eski_isim> <yeni_isim>
Dosyayı yeniden adlandırma
move <dosya> <konum>
Dosyayı belirli konuma taşıma
del <bayrak> <file>
Dosya silme
rd <switch> <folder>
Dizin silme
set <ortam_değişkeni>
Ortam değişkeni tanımlama
<komut> > <dosya_ismi>.<uzantı>
Komutun çıktılarını dosyaya yazma
echo >> <dosya>
Dosyaya yazma
%<değişkn>:<çıkartılacak_karakterler>
Değişkender karakter çıkartma
start "" "cmd /k <komut> <parametre>"
Cmd'yi parametleri olarak sessiz başlatma
  • <bayrak> /? yazdığınızda çıkan /'li karakterler.
  • <değişken> HOMEDRIVE, HOMVEPATH veya kullanıcı ortam değişkenleri
  • <çıkartılacak_karakterler> Herhangi bir metin, harf veya sayı
Komut kullanımlarını öğrenmek için cmd üzerinden <komut> /? yazabilirsin.

☝ Ek Komutlar

  • powershell.exe Expand-Archive "<zip_dosyası>" "<çıkarılacağı_yer>" Sıkıştırılmış dosyayı çıkarma
  • for /f %i in ('dir /a:d /s /b A*') do echo rd /s /q %i döngü ile dosya silme
  • if not %IDS:1=%==%IDS% /I GOTO LIGHSHOT komutu koşullu olarak: LIGHTSHOT alanına gider

💠 CMD Operatörleri

Şablon
Açıklama
^
Escape char (Satır atlatma vs işlemleri kodu bozmaz. ^ENTER)
<komut1> & <komut2>
Komut1 ve komut2 işlemini çalıştırır
<komut1> && <komut2>
Komut1 işlemini yaptıktan sonra komut2 işlemini çalıştırır
`
`

2023 © Yunus Emre AK