Links
Comment on page

⚗️ Test İşlemleri

Python ile paket, modül veya kodları kontrol etme, unit test veya functional test gibi yöntemlerle testing işlemleri uygulama

👀 Hızlı Bakış

 • 👨‍🔬 İlerleyen zamanlarda eski metotların değişmesi durumunda, kodun istendiği gibi çalıştığından emin olunması amaçlanır
 • 📈 Test metotları ile tüm kodun çalışabilirliğinin testi; 155 test için 19s gibi kısa sürelerde tamamlanabilir
 • 🙄 print metotları yerine, doğru yazılmış test yapısı zaman kazandıracaktır
 • 💁‍♂️ Bu testleri elle yapmanız kesinlikle 19s'den fazla olacaktır ve de testlerin başkalarına aktarılması gerekecektir
 • 🧐 Ek olarak testleri unutacağınızı da unutmayın

🌟 Görsel Örnekler

💡 Neye erişeceğinizi yapmadan önce görmeniz gerekir ki, bakmak için motivasyonunuz olsun.
 • 👇 Test komutunu çalıştırdıktan sonra, çıktı aşağıdaki gibi olacaktır
 • 📋 Başarısız olan testler hakkında size özet bir çıktı sunacaktır
 • 🧐 Hataların tam olarak nereden geldiğini gösteren detaylı sonuçları ile hızlıca düzeltmeler yapabileceksiniz
 • 🦸‍♂️ Eğer VS Code kullanıyorsanız, kırmızı linklere tıklayıp, direkt olarak hatalı satıra gidebilirsiniz
 • 💁‍♂️ Ayrıca ✲ Ctrl P komutuna basıp çıkan ekrana, : karakterini koyup, satır ve sütun değerlerini yazıp ilgili alana geçebilirsiniz
 • 🚀input.py:6:1 değeri ile input dosyasının 6. satır 1. sütun alanına gidersiniz
👨‍🔬 Bu çıktıların hepsi 📦 YPackage üzerindeki test sonuçlarıdır. Test içerek bir proje örneği için projeme kesinlikle bakmanı ve notlarımın örneklerini projem üzerinden bulmanı öneririm.

📑 Doküman Testi

 • 👨‍🔬 Metotlar, kendi dokümanları ile test edilir
 • 👨‍💻 >>> başlangıç eki ile kodlar yazılır
 • 🚩 ... başlangıç eki ile de girinti gereken satırlar oluşturulur
 • 👁️ Kod çıktılarını hemen alt satıra yazılır, test işleme çıktılara eşit mi kontrolü yapar
 • 👮‍♂️ String çıktıları için ' karakteri arasına yazmanız gerekir
 • 🕊️ Her işlemin çıktısı olması gerekmez
 • 🚀 Harici fonksiyonlar da kullansa, doküman ile test edilebilir
💁‍♂️ Ufak metotlar için doküman ile testi çok daha efektif bulmaktayım
📢 Whitespace karakterleri, örneğin için ' karakteri arasında \ olarak belirtilir
def generate_stringindexes_by_commentstring(
index_string: str
) -> Tuple[str]:
"""Verilen indeks için başlangıç ve bitiş index metni oluşturur
Arguments:
index_string {str} -- İndeks metni
Returns:
Tuple -- (başlangıç, bitiş) indeks metinleri
Examples:
>>> generate_stringindexes_by_commentstring('Index')
('<!--Index-->\\n\\n', '\\n\\n<!--Index-->')
"""
start_string = Comment(index_string) + "\n\n"
end_string = "\n\n" + Comment(index_string)
return start_string, end_string
def generate_indexsection_for_markdown(string: str) -> str:
"""Markdown metni için indeks alanı oluşturur
Arguments:
string {str} -- indeks metni
Returns:
str -- Oluşturulan indeks alanı
Examples:
>>> generate_indexsection_for_markdown('Index')
'<!--Index-->\\n\\n\\n\\n<!--Index-->'
"""
s1, s2 = generate_stringindexes_by_commentstring(string)
return s1 + s2
‍🧙‍♂ Detaylı bilgi için Doctest integration for modules and test files alanına bakabilirsin.

🍎 Test Sınıfları

 • 💡 Test ismi ile başlayan her obje test için kullanılır
 • 👷‍♂️ Test sınıfındaki her oluşturulduğunda setup_class ve teardown_class metotları tetiklenir
 • ⚙️ setup_class metodu class oluşturulduğunda çalıştırılır, testin __init__ işlemi gibi düşünülebilir, alttaki işlemler için kullanılabilir:
  • ✨ Yerel değişkenler oluşturmak
  • 📂 Test için dosya dizin oluşturmak
 • 💥 teardown_class metodu class sonlandırıldığında çalıştırılır, alttaki işlemler için kullanılabilir:
  • 💦 Test için oluşturulan dosya ve dizinleri temizlemek
 • 💁‍♂️ setup_method ve teardown_method işlemleri sınıflar değil; metotlar oluşturulup, kaldırıldığında tetiklenir
class TestClassFirst:
def setup_class(cls):
pass
def test_buttons(self, data):
# self.$attribute can be used, but not cls.$attribute?
pass
def test_buttons2(self, data):
# self.$attribute can be used, but not cls.$attribute?
pass
def teardown_class(cls):
pass
class TestClassSecond:
def setup_method(self, test_method):
# configure self.attribute
def teardown_method(self, test_method):
# tear down self.attribute
def test_buttons(self):
# use self.attribute for test
‍🧙‍♂ Detaylı bilgi için How do I correctly setup and teardown my pytest class with tests? alanına bakabilirsin.

👮‍♂️ Çıktıların Kontrol Edilmesi

 • 👷‍♂️ Test işlemleri için pytest modülü kullanılması tavsiye edilir
 • 💁‍♂️ pytest ile assert anahtar kelimesi ile testin sonucunun, beklenen sonuca eşit olmasını kontrol edin
 • 👨‍💻 assert test_result() == 2
 • pytest modülü çıktılarınızı anlaşılır bir şekilde size sunacaktır
def foo():
return 2
def test_result():
assert foo() == 2

🐛 Hata Mesajları Bekleme

 • 👮‍♂️ Beklenen hata mesajları için with yapısı kullanılır
 • 🧐 Beklediğin hata tipini with içerisinde yazıp, alt scope'una kodlarınızı yazın
 • 💁‍♂️ Eğer içeride hata fırlatılmazsa pytest test başarısız olarak gösterecektir
 • 🧐 Hataları filtrelemek için match parametresi ile filtre değeri verebilirsiniz
def test_subprocess():
with pytest.raises(subprocess.SubprocessError):
subprocess.check_output(
"ygitbookintegration {}".format(args),
universal_newlines=True
)
def test_custom_subprocess():
with pytest.raises(subprocess.SubprocessError, match="0"):
subprocess.check_output(
"ygitbookintegration {}".format(args),
universal_newlines=True
)

⚗️ Test İşlemini Yapma

 • 🖤 Test komutu python -m pytest olarak bilinir
 • 🕵️‍♂️ pytest test işlemleri için isminin başında test içeren metot ve sınıflar kullanır
 • 🔨 pytest tüm test paketlerini varsa setup.cfg dosyasında belirtildiği şekilde bulacaktır
 • 🧐 flake8 --exclude=venv* --statistics komutu ile kod kalitesini ölçebilirsiniz
 • 📜 print çıktılarını da görmek isterseniz pytest <python_dosyası> -s komutunu kullanın
📢 Sadece pytestkomutu hatalara sebebiyet vermekte

📂 Dizin Yapılandırması

 • 📢 Dizinler içerisinde python kodlarının olduğu belirtmek için __init__.py dosyalarının olması gerekir
 • 👮‍♂️ Dosyalar olmadan, python kodlarına diğer python kodlarından erişilemez
 • 📈 Verimlilik adına test ve kaynak kodların ayrı dizinlerde saklanması tavsiye edilir
setup.py
setup.cfg
src/
mypkg/
__init__.py
app.py
view.py
tests/
__init__.py
foo/
__init__.py
test_view.py
bar/
__init__.py
test_view.py
‍🧙‍♂ Detaylı bilgi için Choosing a test layout / import rules alanına bakabilirsin.

🔨 Yapılandırma Dosyası

 • 📃 Test yapılandırma dosyası olarak setup.cfg dosyası kullanılır
 • 💡 [<modül>] şeklinde modüle özgü ayarlar tanımlanır
 • 🧪 pytest için [tool:pytest] alanı altında test yapılandırması yapılır
 • 👀 pytest'in bakacağı dizinler python_files ve testpaths alanında belirtilir
 • 👨‍🔬 Test işlemleri için python setup.py test komutunu kullanabilirsin
🙄 Kullanabilirsin dedim ama, lütfen o komutu kullan
[flake8]
max-line-length = 99
max-complexity = 11
exclude = */migrations/*
[options]
# tests_require is a list of dependencies that are *absolutely required*
# to run the tests. tests_require is used when running tests from your
# *current* Python environment (that is, not using tox).
# tests_require is ignored by tox.
#
# As such, you can usually get away with neglecting tests_require ---
# it's not a big deal if some of the dependencies get left out.
#
# If you're running tests from your current environment, it's because
# you're actively developing, in which case you usually have an
# environment you built for development. But if you have to change
# environments mid-development for any reason, tests_require can save you
# from getting tripped up.
#
# tests_require is used when running tests and debugging through an IDE like
# PyCharm, to ensure the environment the IDE is using has the requirements.
#
# Unless you're in one of those situations, you can simply ignore this.
tests_require = pytest
[aliases]
# Alias `setup.py test` to `setup.py pytest`
test = pytest
[tool:pytest]
# If a pytest section is found in one of the possible config files
# (pytest.ini, tox.ini or setup.cfg), then pytest will not look for any others,
# so if you add a pytest config section elsewhere,
# you will need to delete this section from setup.cfg.
norecursedirs =
.git
.tox
.env
venv
dist
build
migrations
python_files =
test_*.py
*_test.py
tests.py
addopts =
-ra
--strict
--ignore=docs/conf.py
--ignore=setup.py
--ignore=ci
--ignore=.eggs
--doctest-modules
--doctest-glob=\*.md
--tb=short
--pyargs
# Depracated çıktılarını gizleme
filterwarnings =
ignore::DeprecationWarning
# Yeni test çıktısı yapısını kullanma
junit_family=xunit2
# Test miktarlarını yüzdeli değil, miktarlarla gösterme
console_output_style=count
# The order of these options matters. testpaths comes after addopts so that
# nameless in testpaths is interpreted as
# --pyargs nameless.
# Any tests in the src/ directory (that is, tests installed with the package)
# can be run by any user with pytest --pyargs nameless.
# Packages that are sensitive to the host machine, most famously NumPy,
# include tests with the installed package so that any user can check
# at any time that everything is working properly.
# If you do choose to make installable tests, this will run the installed
# tests as they are actually installed (same principle as when we ensure that
# we always test the installed version of the package).
# If you have no need for this (and your src/ directory is very large),
# you can save a few milliseconds on testing by telling pytest not to search
# the src/ directory by removing
# --pyargs and nameless from the options here.
testpaths =
src/ypackage
tests/

🔸 Unit Test İşlemleri

 • 📦 Unit test için unittest paketi kullanılır
 • 💠 setUp metodu ile her test öncesi işlemler tanımlanır
 • 💦 tearDown metodu ile de her test sonrası işlemler tanımlanır
 • 👨‍💼 python -m pytest komutu ile çalıştırılabilirler
🌇 Eskimiş bir yapıdır, tavsiye etmiyorum
from unittest import TestCase
class TestStringMethods(TestCase):
def setUp(self):
self.p = subprocess.Popen('notepad')
def test_upper(self):
self.assertEqual('foo'.upper(), 'FOO')
def test_isupper(self):
self.assertTrue('FOO'.isupper())
self.assertFalse('Foo'.isupper())
def test_split(self):
s = 'hello world'
self.assertEqual(s.split(), ['hello', 'world'])
# check that s.split fails when the separator is not a string
with self.assertRaises(TypeError):
s.split(2)
def tearDown(self):
self.p.terminate()
if __name__ == '__main__':
unittest.main()
‍🧙‍♂ Detaylı bilgi için unittest paketine bakabilirsin.

🔗 Faydalı Bağlantılar

2023 © Yunus Emre AK