Links
Comment on page

👨‍💼 Paket Yöneticisi

CMD üzerinden dosya veya program indirme aracı

🍫 Chocolatey Paket Yöneticisi

Windows için popüler olan Chocolatey paket yöneticisi, powershell üzerinden choco install <paket> komutuyla yükleme yapmanızı sağlar.
  • Resmi sitesine buraya tıklayarak erişebilirsin.
  • Başlangıç videosu için buraya bakabilirsin
  • Yükleyebileceğin paketler için buraya bakabilirsin

Hızlı Komut Bilgisi

Komut
Açıklama
choco list -lo
Yüklü yerel uygulamaları gösterir
choco install -y <paket>
Paketi sessiz yükleme
choco uninstall <paket>
Paket kaldırma
choco install -y <paket> --params "<parametreler>"
Paketi belirli ayarlarla sessiz kurma

⏬ Topluca Uygulama Kurulumu

Yukarıdakileri tek tek kurmak yerine alttaki komutu cmd'ye kopyalayarak hem chocolatey'i hem de uygulamaları kurabilirsin
@"%SystemRoot%\System32\WindowsPowerShell\v1.0\powershell.exe" -NoProfile \
-InputFormat None -ExecutionPolicy Bypass -Command "iex \
((New-Object System.Net.WebClient).DownloadString(\
'https://chocolatey.org/install.ps1'))" && \
SET "PATH=%PATH%;%ALLUSERSPROFILE%\chocolatey\bin"
​
choco install -y firacode winrar youtube-dl wget vscode github-desktop python3 git --params "/GitAndUnixToolsOnPath /NoShellIntegration /WindowsTerminal"
📢 Bu scripti kendine göre şekillendirmeni tavsiye ederim
2023 © Yunus Emre AK