Links
Comment on page
📑

Google Sheet Düzenleme

Python ile Google Sheet verilerini otomatik olarak düzenleme, değiştirme, güncelleme

👮‍♂️ API ve İzinleri Oluşturma

 • 👨‍💼 Google Cloud Platfowm üzerinden Resource Manager sayfasına girin
 • ➕ Create Project kısmından proje ismi oluşturun, ardından oluşturulan projeyi seçin
 • ⚠️ Aşağıdaki işlemlerin her birini seçili projede yapmanız gerekmektedir
 • 👆 APIs & Services kısmından Enable APIs and Services butonuna tıklayın
 • 👆 Google Drive ve Google Sheet hizmetleri için Enable butonuna tıklayın
 • API & Services sayfasından Create Credential butonu ile projede kullanmak için kimlik oluşturun
  • 🗝 Service Accounts alanı altından oluştulanı seçip Keys kısmından Add Key butonuna tıklayın
  • 📜 Create New Key, ardından da JSON butonunu seçin ve kimlik bilgilerinizi json formatında indirin
 • 📂 İndirdiğiniz dosyayı projenizin dizinine taşıyın,
  • 👨‍💻 Kod üzerinden gc = gspread.service_account(GS_CREDENTIAL_FILENAME) komutu ile dosyaya erişeceğiz
📣 Uygulama ile erişmek istediğiniz Google Sheet dosyanızdan paylaşım ayarlarına girip indirdiğiniz json dosyasındaki client_email alanındaki e-posta adresi ile paylaşın, aksi halde uygulama erişemez ve SpreadSheetNotFound hatası verir

👨‍💻 Kaynak Kod

 • 📦 İlk olarak pip install gspread ile gerekli kütüphaneyi indiriyoruz
 • 📄 Gspred kullanımı için detaylı bilgi arıyorsunuz dokümantasyonuna bakabilirsiniz
💡 Aşağıdaki örnekte Sheet2 üzerinden değişiklik yapıldığı için GS_SHEET_INDEX değeri 1'dir, normalde 0 olarak alabilirisiniz
import gspread
GS_CREDENTIAL_FILENAME = "gs_credential.json" # İndirilen json dosyası yolu
GS_FILENAME = "Cash Flow" # Google Sheet dosyası adı
GS_SHEET_INDEX = 1 # Sheet2'e erişim için
gc = gspread.service_account(GS_CREDENTIAL_FILENAME)
wks = gc.open(GS_FILENAME).get_worksheet(GS_SHEET_INDEX)
# Formül ekleme
wks.update_acell("A1", "=2 * 10")
# Veri ekleme (formül ekleme çalışmaz)
wks.update("A2", "=123+122")
2023 © Yunus Emre AK