Links
Comment on page
🎎

Multiprocessing

Python üzerinde paraleli eş zamanlı ve çok çekirdekli işlemler

🆚 Multiprocessing vs Multithreading

 • 🕐 Thread eski bir yapıdır
 • 👮‍♂️ Thread işlemlerinde aynı alana erişim sırasında verilerde sorun olabilir
  • Func1 ile Fun2 A dosyasına erişsin
  • Func1 A'dan 5 değerini çeker
  • Func2 de A'dan 5 değerini çeker (çünkü func1 A dosyasını erişime kapatmaz)
  • Func1 değeri 1 artırır, A'ya 6 yazar
  • Func2 de değeri 1 artırır, A'ya 6 yazar
  • Sonuç olarak A değerinin 7 olması beklenirken, 6 olduğu görülür
  • 👨‍🔧 Çözüm: Multiprocessing
 • 🎳 Multiprocessing, threading'e nazaran daha maliyetlidir, basit işlerde tercih edilmez (overhead)
 • 📈 IO işlemleri için 🧵 Multi-Threading, CPU işlemleri için 🎎 Multi-Processing daha verimlidir
 • 💡 Multiprocessing IO işlemleri için de hızlı olsa da maliyetli olduğundan thread daha uygun seçimdir
🔸 Multithreading, çoklu kullanım anlamına gelirken; multiprocessing, çoklu işleme anlamına gelmektedir

⭐ Multiprocessing Örneği

from multiprocessing import Process
def func1():
print('func1: starting')
for i in range(10000000):
pass
print('func1: finishing')
def func2():
print ('func2: starting')
for i in range(10000000):
pass
print ('func2: finishing')
if __name__ == '__main__':
p1 = Process(target=func1)
p1.start()
p2 = Process(target=func2)
p2.start()
p1.join() # Process1'in tamamlanmasını beklemek için kullanılır
p2.join()
# func1: starting
# func2: starting
# func2: finishing
# func1: finishing

🔗 Faydalı Kaynaklar

2023 © Yunus Emre AK