Links
Comment on page
📇

Dizi İşlemleri

🧱 Temel Yapısı

// Dizi tanımlaması
new <arr>[]{"a", "b", "c"}
// Diziyi listeye ekleme
Collections.addAll(<arrlist>, <arr>);
<arrlist>.addAll(<arr>);
<arrlist>.addAll(<index>, <arr>); // Belirli indeksten sonrasına ekleme
// Diziyi parçalama
Arrays.asList(<arr>).subList(<n>, <m>) // n'den m'e kadar (m dahil değil)
// Dizi parçasını ekleme
Collections.addAll(<arrlist>, <arr>);
<arrlist>.addAll(Arrays.asList(<arr>).subList(0, <arr>.length - 2));
// Dönüşümler (generic için çalışmaz)
<arr> = <arrlist>.toArray(<type>::new)
<arrlist> = new ArrayList<>(<arr>)
  • <arr> Array, String[] vs...
  • <arrlist> ArrayList, ArrayList vs...
  • <type> String, Integer vs.
2023 © Yunus Emre AK