Links
Comment on page
🔳

Ekran Yönetimi

💠 Ekran Yönetimi Metotları

💾 Ekran Görüntüsünü Alma ve Kaydetme
🟦 Kısayol ile Ekran Alanı Seçme
from PIL import ImageGrab as ig
import numpy as np
import time
import cv2
# Hata ayıklama ve bilgilendirme notlarını aktif edery
DEBUG = True
# Çıktı kaydını aktif etme
KEEP = False
# Yakalanacak ekranın konum bilgileri (x0, y0, x1, y1)
CAPTURE_AREA = (80, 101, 1111, 923)
# Yakalanan ekranın gösterilme boyutu (Varsayılan için 0 yapın)
WIDTH = 0
HEIGHT = 0
# FPS sayacını tanımlama
if DEBUG:
frame_count = 0
last_time = time.time()
out = cv2.VideoWriter(
'output.avi',
cv2.VideoWriter_fourcc(*'XVID'),
5.0,
(CAPTURE_AREA[2] - CAPTURE_AREA[0], CAPTURE_AREA[3] - CAPTURE_AREA[1])
) if KEEP else None
while True:
screen = ig.grab(bbox=CAPTURE_AREA)
screen_np = np.array(screen)
# BGR tipindeki görüntüyü RGB yapıyoruz
screen_np_RGB = cv2.cvtColor(screen_np, cv2.COLOR_BGR2RGB)
# Gösterilecek ekranın boyutunu ayarlama
screen_width = WIDTH if WIDTH != 0 else CAPTURE_AREA[2] - CAPTURE_AREA[0]
screen_height = HEIGHT if WIDTH != 0 else CAPTURE_AREA[3] - CAPTURE_AREA[1]
# Kaydedilen ekranı uygun boyutta görüntüleme
cv2.imshow(
'Ekran görüntüsü',
cv2.resize(
screen_np_RGB,
(
screen_width,
screen_height
)
)
)
# Dosyaya yazma
out.write(screen_np_RGB) if KEEP else None
# 'q' tuşuna basıldığında çıkma işlemi
if cv2.waitKey(25) & 0xFF == ord('q'):
out.release() if KEEP else None
cv2.destroyAllWindows()
break
# FPS bilgilerini hesaplama ve ekrana basma
if DEBUG:
frame_count += 1
if time.time() - last_time >= 1:
print('FPS: {}'.format(frame_count))
frame_count = 0
last_time = time.time()
def draw_dimension(hotkey="ctrl_l") -> tuple:
"""Ekrandan seçilen alanın koordinatlarını verir
Keyword Arguments:
hotkey {string} -- Klavye kısayolu (default: {None})
Returns:
tuple -- Seçilen alanın koordinatları `(x0, y0, x1, y1)`
"""
# Farenin başlangıç ve bitiş konumları
start_position, end_position = (0, 0)
def listen_keyboard():
with keyboard.Listener(on_press=on_press, on_release=on_release) as keyboard_listener:
keyboard_listener.join()
def on_press(key):
# Başlangıç koordinatlarını oluşturma
if key == keyboard.Key[hotkey]:
nonlocal start_position
start_position = mouse.Controller().position
def on_release(key):
# Bitiş koordinatlarını başlangıca ekleme
if key == keyboard.Key[hotkey]:
nonlocal end_position
end_position = mouse.Controller().position
# Dinleyiciyi kapatma
return False
print(
f"Seçmek istediğiniz alanın başlangıç noktasına farenizi getirin ve {hotkey} tuşuna basılı tutarak farenizi alanın bitiş noktasına götürün.")
listen_keyboard()
return start_position + end_position
print(draw_dimension())
2023 © Yunus Emre AK