Links
Comment on page
💱

Dönüşüm

Python ile veriler arasında dönüşüm yapma ve tip dönüştürme işlemleri

👀 Hızlı Bakış

example_list = ['a', 'b', 23, 10, True, 'a', 10]
example_tuple = tuple(example_list)
example_set = set(example_tuple)
example_list = list(example_set)
print(example_tuple)
print(example_set)
print(example_list) # Set yapısından dolay tekrarlı verileri kaybederiz
# ('a', 'b', 23, 10, True, 'a', 10)
# {True, 10, 'a', 23, 'b'}
# [True, 10, 'a', 23, 'b']
2023 © Yunus Emre AK