Links
Comment on page

👮‍♂️ Erişim Yöntemleri | Dosya

Dosya işlemlerinde erişim işlemleri

✨ Kullanım

 • Python üzerinde dosya işlemleri oldukça kolaydır.
 • Temel okuma metodu open(<dosya_ismi>, <erişim_modu>, encoding=<kodlama>) şeklindedir
  • <dosya_ismi> Dosya yolu veya ismi
   • Örn: "text.txt"
  • <erişim_modu> Okuma, yazma veya ekleme
   • Örn: 'a', 'w', 'r', 'r+' ...
  • <kodlama> Dosya kodlama formatı
   • Örn: 'utf-8'
 • Dosya bulunamazsa IOError hatası verir

💎 Erişim Modları

Mod
Anlamı
Açıklama
r
Read (Okuma)
Dosya varsa okumak için açar yoksa hata verir
w
Write (Yazma)
Dosyayı sıfırdan yazmak için oluşturma (verileri siler)
a
Append (Ekleme)
Dosyayı üzerine eklemek için açar, yoksa oluşturur
wb, rb, ab
Binary işlemleri
Sıkıştırılmış dosyada işlemler
Ek bilgiler için buraya bakabilirsin.

👨‍💻 Dosya Kodlamaları

 • 📑 Dosya formatları encoding ile ifade edilir
💎 Kod
⭐ Karşılığı
📝 Açıklama
utf-8
UTF-8
Özel karakterler içeren dosya
utf-8-sig
UTF-8 with BOM
Özel karakterler + BOM değeri içeren (emoji js)
‍🧙‍♂ Detaylı bilgi için u'\ufeff' in Python string alanına bakabilirsin.

👨‍💻 Sistem Kodlamaları

Komut
Açıklama
sys.stdout.reconfigure(encoding='utf-8')
🚀 Emoji gibi farklı formattaki metinler üzerinde çalışırken kullanılır (Terminal bunları algılayamaz)
‍🧙‍♂ Detaylı bilgi için How to set sys.stdout encoding in Python 3? alanına bakabilirsin.

💠 İşlem Metodları

Mod
Açıklama
read()
Dosyayı komple okuma
readline()
Dosyadaki 1 satırı okuma
readlines()
Dosyadaki tüm satırları list objesine alma
write(<metin>)
Dosyaya metin yazma
close()
Dosyayı kapatma (context manager için gerekli değil)

⭐ Erişim Örnekleri

file_str = ""
with open("README.md", "r", encoding="utf-8") as file:
file_str = "".join(file.readlines())
file_str = ""
with open("README.md", "r", encoding="utf-8") as file:
for line in file:
file_str += line
with open(xml_path) as fp:
for row, line in enumerate(fp):
pass
with open("README.md", "r", encoding="utf-8") as file:
lines = list(file) # Tüm satırları liste olarak döndürür
line = file.readline() # Tek bir satırı string olarak döndürür
lines = file.readlines() # Tüm satırları liste olarak döndürür
2023 © Yunus Emre AK