Links
Comment on page
🍢

Pipeline Yapılandırma

🔰 Önemli bilgiler

 • Tensorflow'un resmi açıklaması için buraya tıklayabilirisin

🚙 Medellin İndirilmesi ve Gerekli Yere Taşınması

 • Tensorflow önceden eğitilmiş modelleri indirmek için buraya tıklayabilirsin
 • .tar.gz uzantılı olacağı için winrar ya da 7zip gibi ek uygulamalarla buraya çıkart demen gerekmekte
  • Klasör'e çıkart değil buraya çıkart diyeceksiniz.
Klasör içinde aynı isimde başka klasör olmasın
# Modelin çıkartıldığı dizindecd <model_ismi>move * %TENSORFLOW%\workspace\example_detection\pre_trained_modelmove saved_model %TENSORFLOW%\workspace\example_detection\pre_trained_modelcd %TENSORFLOW%\workspace\example_detection\pre_trained_model
 • <model_ismi> Seçip, indirdiğiniz .tar.gz uzantılı dosyanın adı
  • TAB tuşu ile dizindeki dosya adlarını tamamlayabilirsiniz
  • *.tar.gz uzantısı yazılmayacak
  • Örn: ssd_inception_v2_coco_2018_01_28
  • Örn: ssd_mobilenet_v1_ppn_shared_box_predictor_300x300_coco14_sync_2018_07_03

📑 Modelin Yapılandırma Dosyaları

Seçtiğiniz modelin *.config dosyasını example_detection/training klasörü altına kopyalamanız gerekmekte.
mkdir %TENSORFLOW%\workspace\example_detection\training​copy %TENSORFLOW%\models\research\object_detection\samples\configs\<model_ismi>.config %TENSORFLOW%\workspace\example_detection\training
 • <model_ismi> Seçip, indirdiğiniz .tar.gz uzantılı dosyanın adı
  • TAB tuşu ile dizindeki dosya adlarını tamamlayabilirsiniz
  • *.tar.gz uzantısı yazılmayacak
  • Tarih son ekini içermemeli
   • *_2018_07_03.tar.gz ise *.tar.gz olarak yazılmalı
  • Örn: ssd_inception_v2
  • Örn: ssd_mobilenet_v1_ppn_shared_box_predictor_300x300_coco14_sync

👨‍🔧 Modelin Yapılandırma Dosyasını Düzenleme

Yapılandırma örnek dosyası için buraya bakabilirsin.
Düzenlenecek Satır
Açıklama
Örnek
num_classes
Etiket türü sayısı
2
batch_size
Toplu işleme boyutu
24
num_steps
Adım sayısı
2000
fine_tune_checkpoint
Eğitilmiş modelin yolu
"./pre_trained_model/model.ckpt"
label_map_path
Etiket haritası yolu
"./annotations/train.record"
input_path
Train dosyası yolu
"./annotations/train.record"
input_path
Test dosyası yolu
"./annotations/eval.record"
2023 © Yunus Emre AK