Links
Comment on page
🚅

Diziler | Numpy

🚅 NumPy ndarray

Sırasıyla 1D ve 2D ndarray yapısı:
  • Dikdörtgen olanları matrix'e çevirir
    • (3, 3), (5, 3), boyutları dikdörtgen ifade eder
  • Olmayanları (x, ) boyutlu objelere çevirir
    • Birden fazla farklı öğe olduğundan obje olarak işlenir
[x1,x2,x3,x4][x11x12...][x_1, x_2, x_3, x_4] \begin{bmatrix} x_{11} & x_{12} & ... \end{bmatrix}
list_of_lists = [[1, 2, 3], [4, 5, 6], [7, 8, 9]]
an_array = np.array(list_of_lists)
# [[1, 2, 3], [4, 5, 6], [7, 8, 9]] [[1 2 3] [4 5 6] [7 8 9]]
non_rectangular = [[1, 2], [3, 4, 5], [6, 7, 8, 9]]
non_rectangular_array = np.array(non_rectangular)
# [[1, 2], [3, 4, 5], [6, 7, 8, 9]] [list([1, 2]) list([3, 4, 5]) list([6, 7, 8, 9])]
print(an_array.shape, an_array.dtype) # (3, 3) int64
print(non_rectangular_array.shape, non_rectangular_array.dtype) # (3,) object

✨ Numpy'da ndarray Oluşturma

Metod
Açıklama
Örnek
np.arange(1, 10, 2)
1 den 10 a kadar 4er 4er artar
array([1, 5, 9])
np.linspace(2, 10, 3)
1 ile 10 arasını 3parçaya böler
array([ 2., 6., 10.])
np.logspace(2, 10, 2)
Logaritmik
array([1.e+02, 1.e+10])
np.zeros(3)
3 tane sıfır
array([0., 0., 0.])
np.diag([1,2,3,4])
(4, 4) Diagonel matrix
np.eye(5)
(5, 5) Birim matrix

🧮 Diagonel ve birim matrix

#!/usr/bin/python
# -*- coding: utf-8 -*-
# Diagonel
array([[1, 0, 0, 0], [0, 2, 0, 0], [0, 0, 3, 0], [0, 0, 0, 4]])
# Birim
array([[1., 0., 0., 0., 0.], [0., 1., 0., 0., 0.], [0., 0., 1., 0.,
0.], [0., 0., 0., 1., 0.], [0., 0., 0., 0., 1.]])
2023 © Yunus Emre AK