Links
Comment on page
💠

Argparse Action

🧱 Action Yapısı

Parametre
Açıklama
'store_true'
Flag* değeri olur ve komutta içerilirse True değeri alır (-h gibi)
count
Kaç kere yazıldığı bilgisini tutar (-vvv için 3)
import argparse
parser = argparse.ArgumentParser()
parser.add_argument("--verbose", help="increase output verbosity",
action="store_true")
args = parser.parse_args()
if args.verbose:
print("verbosity turned on")

📜 Komutun Çıktısı

$ python3 prog.py --verbose
verbosity turned on
$ python3 prog.py --verbose 1
usage: prog.py [-h] [--verbose]
prog.py: error: unrecognized arguments: 1
$ python3 prog.py --help
usage: prog.py [-h] [--verbose]
optional arguments:
-h, --help show this help message and exit
--verbose increase output verbosity
2023 © Yunus Emre AK