Links
Comment on page

👮‍ Kural Koyma

Assert ile kural koyma yapısı

🧱 Temel Kullanım

Boolean değeri sağlanmazsa hata verir ve programı kapatır.
assert <bool>, <açıklama>
  • <bool> Kontrol değişkeni
    • Örn: 0 > 5
  • <açıklama> Hatanın neden verildiğine dair metin
    • Örn: Küçük bir değer girildi
⭐ Örnek
def KelvinToFahrenheit(Temperature):
assert (Temperature >= 0),"Colder than absolute zero!"
return ((Temperature-273)*1.8)+32
​
print (int(KelvinToFahrenheit(505.78)))
print (KelvinToFahrenheit(-5))
📋 Sonuç
451
Traceback (most recent call last):
File "test.py", line 9, in <module>
print KelvinToFahrenheit(-5)
File "test.py", line 4, in KelvinToFahrenheit
assert (Temperature >= 0),"Colder than absolute zero!"
AssertionError: Colder than absolute zero!

​

2023 © Yunus Emre AK