Links
Comment on page

🕳️ Web Socket

Python ile websocket işlemleri (okuma yazma vs)

👀 Hızlıca Tanıyalım

 • 🔌 Ağ programlama kullanılan Socket yapısının web uygulamalarına uygulanmış halidir
 • 🕊️ Düşük gecikme ve hızlı işlemler için tercih edilen HTTP protokolüne kıyasla hafif bir yapıdır
 • 🔁 İki yönlü bağlantı yapısıyla sadece istemci değil, sunucu da istekte bulunabilir
 • 🌊 İki bağlantı yapısı sayesinden sürekli olarak veri beslemesi yapılabilmektedir
 • 💁‍♂️ Verileri güncellemek için isteğin yenilenmesine gerek yoktur, sürekli olarak güncel veriler aktarılır, veri değişikliklerine bağlıdır
 • 🦄 Güncel veriler aktarıldığı için tek seferlik HTTP isteği ile bağlantı işlemi yapılır
 • ❌ HTTP protokolünü kullanmadığı için URL yapısı ws veya wss ile başlar
👮‍♂️ HTTP protokolü tek yönlü bağlantı olduğundan sadece istemci istekte bulunur, sunucu istekte bulunamaz

🚧 Nasıl Çalışır

 • ✨ İstemcinin bize erişebileceği bir IP ve port adresi tanımlanır
 • 🏗️ İstemci ile bağlantı kurmak için ws veya güvenli olan wss ile başlayan url ile istek atılır
 • 👀 Bağlantı kurulduğunda; hata, bilgi veya bağlantının kapanması durumunda sunucu istemciye mesajlar göndermeye başlar

💁‍♂️ Hangi Alanlarda Tercih Edilir

 • 🕹️ Oyunlar gibi istemci ile sunucunun haberleşmesinin çok yüksek miktarda olduğu uygulamalarda
 • 🗨️ Mesajlaşma uygulamaları gibi her mesaj gelme durumunda güncellenmesi gereken servislerde
 • 💨 Bankacılık ve döviz işlemlerinde olduğu gibi düşük gecikme ile tamamlanması gereken işlemlerde

⭐ Python ile Websocket Örneği

# pip install websocket_client
import websocket
try:
import thread
except ImportError:
import _thread as thread
def on_message(ws, message):
print(message)
def on_error(ws, error):
print(error)
def on_close(ws):
print("### closed ###")
def on_open(ws):
def run(*args):
for i in range(3):
time.sleep(1)
ws.send("Hello %d" % i)
time.sleep(1)
ws.close()
print("thread terminating...")
thread.start_new_thread(run, ())
if __name__ == "__main__":
websocket.enableTrace(True)
ws = websocket.WebSocketApp(
"ws://echo.websocket.org/",
on_message=on_message,
on_error=on_error,
on_close=on_close)
ws.on_open = on_open
ws.run_forever()

🔗 Faydalı Bağlantılar

2023 © Yunus Emre AK