Links
Comment on page
📂

Dosya İşlemleri

AutoHotkey (AHK) ile temel dosya işlemleri ve dosya yönetimi

🏗️ AHK Dosya İşlemleri Yapısı

  • ⚙️ Dosya işlemleri için ini dosyaları tercih edilir
  • 💠 IniWrite, IniRead fonksiyonları ile dosya yönetilir

🧱 Temel İşlemler

💠 Metot
📑 Açıklama
Dizin oluşturma
Dizin kaldırma
Exe'ye dosya yükleme
FileCopy
Dosya kopyalama
Kısayol oluşturma
Dosya Değişkenleri
📢 Source parametresinde değişken veya özel karakter kullanamazsın

👨‍🔧 UTF-8 Sorunu Çözümü

FileEncoding, UTF-8

⭐ Örnek Kullanım

DIR_NAME = %A_AppData%\YHotkeys
FileEncoding, UTF-8
FileRemoveDir, %DIR_NAME%, 1
FileCreateDir, %DIR_NAME%
FileInstall, .\res\ylogo.ico, %DIR_NAME%\ylogo.ico, 1
FileInstall, .\res\default.ico, %DIR_NAME%\default.ico, 1
FileInstall, .\res\clear.ico, %DIR_NAME%\clear.ico, 1
FileInstall, .\res\close.ico, %DIR_NAME%\close.ico, 1
2023 © Yunus Emre AK