Links
Comment on page
💫

Fonksiyonlar ve Kontroller

🎭 Lua Fonksiyonları

  • 🔹 Fonksiyonlar, belirli bir işlemi gerçekleştirmek için bir araya getirilen kod bloklarıdır.
  • 🔹 İşte basit bir fonksiyon örneği:
function merhabaDunya()
print("Merhaba, Dünya!")
end
merhabaDunya() -- Bu, "Merhaba, Dünya!" yazdırır

🔢 Tablolar (Tables)

  • 🔹 Lua'da, tablolar çok yönlü veri yapılarıdır.
  • 🔹 Bir tablo, sayıları, dizeyi ve hatta başka tabloları bile içerebilir.
  • 🔹 İşte basit bir tablo örneği:
local meyveler = {"elma", "muz", "çilek"}
print(meyveler[1]) -- Bu, "elma" yazdırır

➡️ Kontrol Akışı

  • 🔹 Kontrol akışı, programın hangi kod bloklarını ve ne zaman çalıştıracağını belirler.
  • 🔹 if-then-else ifadesi, belirli bir koşulun doğruluğuna bağlı olarak kodun farklı kısımlarını çalıştırır:
local sayi = 10
if sayi > 5 then
print("Sayı 5'ten büyük")
else
print("Sayı 5'ten küçük veya eşit")
end -- Bu, "Sayı 5'ten büyük" yazdırır

🔄 Döngülerde Kontrol Akışı

  • 🔹 Döngülerde de kontrol akışını yönetmek mümkündür.
  • 🔹 break ifadesi, döngünün derhal sona ermesine neden olur:
for i = 1, 10 do
if i > 5 then
break
end
print(i) -- Bu, 1'den 5'e kadar olan sayıları yazdırır
end
  • 🔹 continue ifadesi, döngünün mevcut yinelemesini atlar ve sonraki yinelemeye geçer (Lua'da doğrudan continue ifadesi yoktur, fakat benzer bir yapı oluşturulabilir):
for i = 1, 10 do
if i % 2 == 0 then
goto continue
end
print(i) -- Bu, 1'den 10'a kadar olan tek sayıları yazdırır
::continue::
end
Bu, Lua'nın daha ileri seviye kısımlarıdır ve bu noktada, bir oyunu kontrol etmek ve yönetmek için gerekli temel yapı taşlarına sahip olmalısınız. Kendinizi daha rahat hissettiğinizde, daha karmaşık projelere geçmeye hazır olacaksınız. Her zaman için merakınızı koruyun ve denemekten çekinmeyin. Başarıya giden yol denemelerle doludur!
2023 © Yunus Emre AK