Links
Comment on page
🚧

Tensorflow Algılama Modellerinin Kurulumu

🔰 Temel Bilgiler

 • Algılama modelleri tabloma erişmek için buraya tıklayabilirsin
  • Resmi sitesi için buraya bakabilirsin
 • Video üzerinden açıklama için buraya bakabilirsin
Resmi açıklamalar models/research/object_detection/g3doc dizinindedir.

📦 Paketlerin Kurulumu

Tensorflow modellerini kullanabilmek için alttaki kurulumlara da ihtiyaç olabilmekte:
conda install opencv pillow matplotlib pandas jupyter
Modül bulunamaması gibi durumlarda lxml, protobuf paketlerini yüklemeyi deneyebilirsin.

🐧 Linux için OpenCv Kurulumu

GTK ve FFMPEG hatasını engellemek için pip ile kurulum yapın
pip install opencv-contrib-python

🍱 Script Dosyaları için Gerekli Modüller

pip install pynput # detect_from_desktop

🤖 Modellerin Kurulumu

Alttaki talimatlar ve komutlar yardımıyla tensorflow modellerini kurun:
 • Modelleri indirmek için buraya tıklayabilirsin
 • İstersen buraya tıklayarak GitHub linkine erişebilirsin
 • İndirdiğiniz dosyanın içindekileri models dizinine koymanız gerekmektedir.
Bu adından sonrası models/research/ dizininde gerçekleştirilmelidir.
powershell.exe Expand-Archive models-master.zip .
ren models-master models
move models %TENSORFLOW%
cd %TENSORFLOW%\models\research\
Models Klasörü Yapısı
+ models
+ offical
+ research
+ sample
...

✨ Protobuff'ların İşlenmesi

 • 📃 Protobuf dosyaları (.proto uzantılı olan dosyalar)
 • 👨‍💻 Python kodlarını oluşturmak için kullanılan dosyalardır.
 • 📢 İşlemler TensorFlow/models/research/ dizininde yapılmalıdır
🎇 Windows
🐧 Linux
for /f %i in ('dir /b object_detection\protos\*.proto') ^
do protoc object_detection\protos\%i --python_out=.
protoc object_detection/protos/*.proto --python_out=.
Protobuff'ların işlenmesiyle .py uzantılı dosyalar oluşacaktır

🧐 Obje Algılama Paketlerinin Kurulumu

python setup.py build
python setup.py install

🌃 Ortam Değişkenlerini Tanımlama

Ortam değişkenleri 2 farklı yöntemle tanımlanabilir.

✨ Geçici Tanımlama

set PYTHONPATH=%PYTHONPATH%;%TENSORFLOW%\models\research;^
%TENSORFLOW%\models\research\slim;^
%TENSORFLOW%\models\research\object_detection
📢 Terminal her açıldığında yapılması gerekmektedir

💫 Otomatik Tanımlama

 • Her conda activate <ortam_ismi> komutu yazıldığında ortamlar dahil edilir
 • Her conda deactivate yazıldığında ortamlar kaldırılır
 • <conda_ortamı_yolu> Conda ortamının kurulduğu yol
  • Örn: %USERPROFILE%\Anaconda3\envs\tensorflow-cpu
‍🧙‍♂ Resmi kaynak için buraya bakabilirsin.
🎇 Windows
🐧 Linux
cd <conda_ortamı_yolu>
mkdir .\etc\conda\activate.d
echo set PYTHONPATH=%TENSORFLOW%\models\research;^
%TENSORFLOW%\models\research\slim;^
%TENSORFLOW%\models\research\object_detection > .\etc\conda\activate.d\env_vars.bat
cd <conda_ortamı_yolu>
mkdir -p ./etc/conda/activate.d
mkdir -p ./etc/conda/deactivate.d
echo export PYTHONPATH=${PYTHONPATH}:${TENSORFLOW}/models/research:\
${TENSORFLOW}/models/research/slim:\
${TENSORFLOW}/models/research/object_detection > etc/conda/activate.d/env_vars.sh
echo unset PYTHONPATH > etc/conda/deactivate.d/env_vars.sh

✅ Kurulumları Test Etme

Jupyter notebook ile API'ları test etmemiz gerekmekte.
cd object_detection
jupyter notebook
‍🧙‍♂ Jupyter notebook hakkında bilgi sahibi değilsen buraya tıklayarak ne yapman gerektiğini öğrenebilirsin.
2023 © Yunus Emre AK