Links
Comment on page
📋

List

Python liste yapısı (list)

🔰 List Yapısını Tanıyalım

  • 🍱 Birden fazla veriyi saklamak için kullanılan değişkendir. (array)
  • 🩹 Birbirinden farklı değişkenleri tutabilir (confused list)
  • 👯‍♀️ Aynı değişken birden fazla tekrar edebilir
  • 👀 Hızlıca göz atmak için buraya buraya bakabilirsin

💎 List Metotları

List Metotları
Açıklama
len(list)
Karakter sayısı
list.append(<value>)
Eleman ekleme
del list[i]
i. elemanı silme
list.remove(elem)
elem'i silme
list[i] veya list.get(i)
i. karakter
list[-i]
len-i. karakter
list[i:]
i. eleman ve sonrasındakiler
list[:i]
i. elemana kadar (i dahil değil) olanlar
list[i:j]
i. eleman ve j. elemana kadar (j dahil değil) olanlar
list[:]
Liste değerlerini kopyalama (deep copy)
list[i:j:k]
For döngüsü ile elemanları alma
[5] * i
i tane 5 sayısı (i=3 için [5, 5, 5])

🍢 List Comprehension

  • Tek satırlı liste yapısına verilen isimdir
  • İstenen koşullardaki elemanların listesini verir
[<değişken> for <değişken> in <dizi | liste | menzil> if <koşul>]
example = [x for x in range(0, 5) if x != 20]

👮‍♂️ İki Listenin Sıralı Farkı

a = [1, 2, 20, 6, 210]
b = set([6, 20, 1])
[x for x in a if x not in b]

🙄 İki Listenin Sırasız Farkı

a = [1, 2, 20, 6, 210]
b = [1, 2, 210]
list3 = list(set(list1) - set(list2))
2023 © Yunus Emre AK