Links
Comment on page
💠

Operatörler

🔢 Aritmetik Operatörler

Operatör
Açıklama
+, -, /, *
4 işlem
=
Atama işlemi
a, b = c, d
Tek satırda çoklu atama
+=, -=, /=, *=
Kendisiyle işleme sokup kendisine atama
<operatör>=
Kendisiyle işleme sokup kendisine atama
( )
Parantez ile öncelik belirleme
%
Mod alma işlemi
**
Kuvvet alma
//
Kalansız bölümü alma
‍📢 <operatör> herhangi bir operatörü temsil eder.

🔛 Karşılaştırma Operatörleri

Operatör
Açıklama
Örnek
Çıktı
>
Büyük
3 > 2
True
<
Küçük
3 < 2
False
==
Eşit
3 == 3
True
!=
Eşit değil
2 != 2
False
>=
Büyük eşit
2 >= 5
False
<=
Küçük eşit
2 <= 2
True

🤔 Mantıksal Operatörler

🧱 Temel

Operatör
Açıklama
Örnek
Çıktı
and
Ve işlemi
True and False
False
or
Veya işlemi
False or True
True
not
Değili
not False
True

💞 Bit düzeyinde

Operatör
Açıklama
Örnek
Text
Text
&
Ve
x & y = 0 (0000 0000)
`
`
Veya
`x
y = 14 (0000 1110)`
~
Değili
~ x = -11 (1111 0101)
^
XOR
x ^ y = 14 (0000 1110)
>>
Sağa kaydırma
x >> 2 = 2 (0000 0010)
<<
Sola kaydırma
x << 2 = 40 (0010 1000)

🆔 Kimlik Belirleme

💎 Operatörler
⭐ Örnek
Operatör
Açıklama
Örnek
Çıktı
is
Aynı objeye işaret etme
[1, 2, 3] and [1, 2, 3]
False
is not
Farklı objeye işaret etme
1 is not 1
False
Ek değişkenlerde objelerin adresleri farklı olduğunda ilk çıktı False olur.
x1 = 5
y1 = 5
x2 = 'Hello'
y2 = 'Hello'
x3 = [1,2,3]
y3 = [1,2,3]
# Output: False
print(x1 is not y1)
# Output: True
print(x2 is y2)
# Output: False
print(x3 is y3)

🏠 Üyelik Belirleme

💎 Operatörler
⭐ Örnek
Operatör
Açıklama
Örnek
Çıktı
in
Anahtar var
5 in x
False
not in
Anahtar yok
1 not in x
False
x = [1, 2, 3, 4]
x = 'Hello world'
y = {1:'a',2:'b'}
print('H' in x) # True
print('hello' not in x) # True (h'si büyük değil)
print(1 in y) # True
print('a' in y) # False ('a' bir değerdir anahtar değildir)
2023 © Yunus Emre AK