Links
Comment on page

Örnekler | Dosya

📦 Obje ile Okuma

f = open('./data/sample.txt', 'r', encoding="utf-8")
data = f.read()
f.close()
print(data)

👨‍💼 Context Manager ile Okuma

with open('./data/sample.txt', 'r', encoding="utf-8") as f:
print(f.read())
print(f)

🎈 Tek Satır Okuma

with open('./data/sample.txt', 'r') as f:
print(f.readline())

👁‍🗨 Tüm Satırları Okuma

with open('./data/sample.txt', 'r') as f:
print(f.readlines())

🤸‍♂️ Dosyayı Kapatmadan Yazma

Sürekli açık olan bir dosya için:
  • flush() metodu ile değişikliklerinizi kaydetmelisiniz
  • Dosyayı kapatmak için close() metodunu kullanın
DOSYA_YOLU = "README.md"
DOSYA_MODU = "w+" # w, a, r, w+ ...
ENCODING = "utf-8" # Özel karakterleri aktif etmek için
file = open(DOSYA_YOLU, DOSYA_MODU, encoding=ENCODING)
file.flush() # Dosyaya yapılan işlemleri kaydetme
file.close() # Dosyayı kapatır

📋 Dizin ve Dosya Yolları Listesi Döndürme

def listfolderpaths(path=os.getcwd()):
folderlist = []
for name in os.listdir(path):
pathname = os.path.join(path, name)
if not is_private(name) and os.path.isdir(pathname):
folderlist.append(pathname)
return folderlist
def listfolderpaths(path=os.getcwd()):
return [os.path.join(path, name) for name in os.listdir(path) if (not is_private(name) and os.path.isdir(os.path.join(path, name)))]
def listfilepaths(path=os.getcwd()):
return [os.path.join(path, name) for name in os.listdir(path) if (not is_private(name) and os.path.isfile(os.path.join(path, name)))]
def list_files(image_dir, pattern):
return [image for image in glob.glob(osp.join(image_dir, pattern))]
list_images(r"C\Users\Picture", ".jpg")

🌳 Dizinleri Ağaç Yapısında Listeleme

def list_files(startpath):
for root, dirs, files in os.walk(startpath):
level = root.replace(startpath, '').count(os.sep)
indent = ' ' * 4 * (level)
print('{}{}/'.format(indent, os.path.basename(root)))
subindent = ' ' * 4 * (level + 1)
for f in files:
print('{}{}'.format(subindent, f))
# Gizli dosaları atlayarak listeleme
for root, dirs, files in os.walk(path):
# İşletim sistemleri göre farklı sırada hareket etmesini engelleme
dirs.sort()
files.sort()
print root
dirs[:] = [d for d in dirs if not d.startswith('.')]
for dir in dirs:
print os.path.join(root, dir)
for file in files:
print os.path.join(root, file)
# İstenen dizinleri atlayarak listeleme
for root, dirs, files in os.walk(path):
if root in ignore_list:
dirs[:] = []
files[:] = []

👮‍♂️ Özel Dizinlere Erişim

⭐ Sistem Dizinlerine Erişme (System Environment)

import os, sys, site
ENVIROMENT_VAR = "WINDIR" # Sistem değişkeni isimleri
pythonpath = os.path.dirname(sys.executable) # Python.exe yolu
pythondir = os.path.dirname(sys.exec_prefix) # python.exe dizini
varname = os.environ[ENVIROMENT_VAR] # Sistem değişkenini değeri
userpath = site.getuserbase() # Kullanıcı seviyesindeki python yolu
modul_init_path = os.__file__ # Os modülünün init dosyasının yolu

📦 Paket Dizinlerine Erişme

import module # Herhangi bir pip ile indirilen modülü temsil eder, örn: pynput
path = module.__file__
site_packages_path = os.path.join(path, "..", "..")
2023 © Yunus Emre AK