Links
Comment on page
📝

JavaDoc

Java kod dokümanları, yorum satırları ve kod açıklamaları

🔰 Yapıyı Tanıyalım

  • 📝 Metotların hemen üstüne /** karakteri ile açılan yorum satırlarıdır
  • 📃 Bu doküman, metodun üzerine imleç ile geldiğinizde karşınıza çıkan popup ekranını belirler
  • 📈 Birden fazla kişinin çalıştığı projelerde kodun anlaşılabilirliğini artırır
⏲ Tek çalışıyorsanız da, uzun süre sonra koda baktığınızda hatırlamanızı sağlar

🧱 Temel Anahtarlar

💎 Anahtar
📝 Açıklama
@param
Metodun aldığı parametreleri açıklar
@return
Metodun döndürdüğü değeri açıklar
@see <metin>
Kodu anlamamız için bakmamız gereken alanları gösterir
{@link <metin>}
Kod ile alakalı değişken, metot ya da class objesi belirtir
/**
* Gets URL
* @return Generated {@link #URL_TEMPLATE} with a random {@link #API_KEYS}
*/
private static String generateURL() {
int ix = new Random().nextInt(API_KEYS.length);
return String.format(URL_TEMPLATE, API_KEYS[ix]);
}
2023 © Yunus Emre AK