Links
Comment on page
🐞

Hata Notlarım

Karşılaştığım sorunlar hakkında çözümlerim

🕕 Windows Saat Sorunu

Windows yanına linux kurulmasında gerçekleşen bu sorunun çözümü yerel saati kullanmaktır.
Alttaki metinleri dosya açıp içine kopyaladıktan sonra, dosya uzantısını reg yapın ve çalıştırın.

Yerel Saati Kullanma

Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\TimeZoneInformation]
"RealTimeIsUniversal"=-

Evrensel (UTC) Saati Kullanma

Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\TimeZoneInformation]
"RealTimeIsUniversal"=dword:00000001

🚧 Windows Boot Kurtarma

diskpart
list disk
sel disk 0
list vol
sel vol 2
assign letter=G:
cd /d G:\EFI\Microsoft\Boot\
bootrec /fixboot
ren BCD BCD.old
bcdboot C:\Windows /l tr-tr /s G: /f ALL
exit
Kaynak

🔗 Harici Bağlantılar

2023 © Yunus Emre AK