Links
Comment on page
🔡

String İşlemleri

String işlemleri her dil için olduğu gibi java'da da çok önemli bir kavramdır

🚧 String İşlemleri

İşlem
Açıklama
Text
concat(<str>...)
+ işlemleri yerine yapılır, daha hızlı ve güvenlidir
` <metin> `
Formatsız (raw) string yazma
contains(<char>)
Metinde kelime arama
strip()
Boşlukları kaldırma
`split(<string
regex>)`
String ayrıştırma
format(""%.5g%n", 0.912300")
Formatlı string
repeat(<int>)
Metni belli bir sayı kadar tekrarlama
Split örnekleri için buraya bakabilirsin.

🌌 WhiteSpaces

Karakter
Açıklama
Tab
\b
Backspace (remove previous character)
New line
Carriage return
\f
Form feed
\'
Single quote character
\"
Double quote character
\\
Backslash character

💎 Regex

Fazla miktardaki metinleri veya büyük boyutlu string metinlerini ayrıştam için kullanılan dil formatı 🕵️‍
Siteden Regex araması yaparak, ilgili alana bakmanı tavsiye ederim.

✨ Verimli String İşlemleri

En hızlısı
Açıklama
"baeldung" > new String("baeldung")
Oluşturma
concat(<str[]>) > +=
birleştirme
StringBuilder.append > StringBuffer.append
Döngüsel toplama
StringUtils.replace > "".replace
Değiştirme
<str>.indexOf > <str>.split
Ayrıştırma
Integer.toString(<int>) > "" + <int>
String'e çevirme
equals(<str>)
Eşitlik kontrolü
isEmpty() > lenght > 0
Boş olma kontrolü

🪁 String Ayrıştırma

public static ArrayList<String> stringSplit(String string, String delimiter) {
ArrayList<String> split = new ArrayList<>();
int pos = 0, end;
while ((end = string.indexOf(delimiter, pos)) >= 0) {
split.add(string.substring(pos, end));
pos = end + 1;
}
return split;
}
2023 © Yunus Emre AK