Links
Comment on page
🌇

Sanal Ortamlar | Conda

🚴‍♂️ Giriş

  • 💁‍♂️ Sanal ortamlar üzerine çalışmak istediğimiz projeler için kurulur ve gerekmediği vakit kaldırılır.
Projelerin bağımlılıkları arasında çakışma olmasını engeller.

🏗️ Oluşturma

conda create -n <ortam_ismi>
conda create -n myenv # Örnek

Requirements Dosyasına Uygun Sanal Ortam Oluşturma

conda create --name <ortam_ismi> --file requirements.txt

Belirli Python Sürümünde Ortam Oluşturma

conda create -n <ortam_ismi> anaconda python=<versiyon>
conda create -n Tensorflow anaconda python=3.6 # Örnek
Ortam Anaconda3/env dizinine kaydedilir.

🐣 Aktif Etme

conda activate <ortam_ismi>
conda activate myenv # Örnek
Ortam seçildiğinde (base) yazan kısımda (<ortam_ismi>) yazar.

🐥 Pasif Etme

conda deactivate

💦 Kaldırma

conda env remove -n <ortam_ismi>
conda env remove -n myenv # Örnek
Anaconda Prompt base ortamına geri döner.
2023 © Yunus Emre AK