Links
Comment on page
📺

Youtube

Youtube üzerindeki beğendiğim videolar

Youtube Video İndirici

youtube-dl <url> # Video'yu indirme
youtube-dl -F <url> # İndirlir formatları gösterir
youtube-dl -f <format> <url> # Verilen formatı indirme
youtube-dl --write-thumbnail --skip-download <url> # Thumbnail indirme
youtube-dl -a <file>
youtube-dl --get-filename -o '%(title)s.%(ext)s' BaW_jenozKc
youtube-dl test video ''_ä↭𝕐.mp4 # All kinds of weird characters
youtube-dl --get-filename -o '%(title)s.%(ext)s' BaW_jenozKc --restrict-filenames
youtube-dl_test_video_.mp4 # A simple file name
# Download YouTube playlist videos in separate directory indexed by video order in a playlist
youtube-dl -o '%(playlist)s/%(playlist_index)s - %(title)s.%(ext)s' https://www.youtube.com/playlist?list=PLwiyx1dc3P2JR9N8gQaQN_BCvlSlap7re
# Download all playlists of YouTube channel/user keeping each playlist in separate directory:
youtube-dl -o '%(uploader)s/%(playlist)s/%(playlist_index)s - %(title)s.%(ext)s' https://www.youtube.com/user/TheLinuxFoundation/playlists
# Download Udemy course keeping each chapter in separate directory under MyVideos directory in your home
youtube-dl -u user -p password -o '~/MyVideos/%(playlist)s/%(chapter_number)s - %(chapter)s/%(title)s.%(ext)s' https://www.udemy.com/java-tutorial/
# Download entire series season keeping each series and each season in separate directory under C:/MyVideos
youtube-dl -o "C:/MyVideos/%(series)s/%(season_number)s - %(season)s/%(episode_number)s - %(episode)s.%(ext)s" https://videomore.ru/kino_v_detalayah/5_sezon/367617
# Stream the video being downloaded to stdout
youtube-dl -o - BaW_jenozKc

Kişisel Gelişim

İnsan Piskolojisi

TEDX Videoları

Farkındalık & Zihin Açıcı

Algoritma & Matematik

Öğrenme Teknikleri

Ahlak

Eğitim

Motivasyon

Verimlilik

Teknoloji

Bilgisayar Bilimi

Programlama Dilleri

Java

Kotlin

Android

Andorid Studio UI

Javascript

Python

Web

C Sharp

C++

Ardunio

Makine Öğrenimi

Ses & Müzik Editleme

Blokchain

Cyber

Dizayn

Din

Sağlık & Kişisel Bakım

Spor

Müzikler

Solo Piyano Müzikler

Sesli Müzikler

İlahiler

Oyun Müzikleri

Şiir

Ekonomi

Faydalı Kanallar

Kanal İsmi
Açıklama
Zihinx
Beyin, insan piskoloji ve bilinç altı konularında kişisel gelişim videoları
Kara Kutu

Youtube Listesini Markdown'a Çevirme

var names = document.querySelectorAll(
"span.style-scope.ytd-playlist-video-renderer"
);
var links = document.getElementsByClassName(
"yt-simple-endpoint style-scope ytd-playlist-video-renderer"
);
var markdown = "";
for (let i = 0; i < names.length; i++) {
markdown += `- [${names[i].innerText}](${links[i].href})\n`;
}
console.log(markdown);
2023 © Yunus Emre AK