Links
Comment on page
🖤

Komut İstemi Arayüzü

AutoHotkey (AHK) ile komut istemi arayüzü (CLI, cli) işlemleri ve cli yönetimi

▶️ Komut Çalıştırma

  • 🏃‍♂️ Komut çalıştırma işlemleri Run veya RunWait ile yapılır
  • 💎 Cmd komutu çalıştırmak için %comspec% değişkeni kullanılır

👨‍💼 Komut Argümanlarına Erişme

  • 🔌 MsgBox, %1% şeklinde argümanlar alınabilir
  • 🚅 A_Args dizisi üzerinden de erişilebilir
    • ❗ AHK'de diziler 1'den başlar
    • 👮‍♂️ A_Args[1]kodu ile erişilebilir
‍🧙‍♂ Detaylar için How to pass command-line arguments to AHK script? sorusuna bakabilirsin
2023 © Yunus Emre AK