Links
Comment on page
💎

Değişkenler

🧱 Temel Bilgiler

 • 🎳 Final, değiştirilemez (const) anlamına gelir
 • 🏗️ Final olursa constructer'da tanımlanması gerekir
 • Static değişkenler 1 kez tanımlanırlar
 • Hashmap
  • Key ve değer'e göre veri oluşturur
  • <hashmap>.get("A");
  • Örn: "A" için 1, "B" için 2 değeri verir.

💫 Değişken Dönüşümleri

double kesir = 0.0;
int sayi = 1;
String metin = "metin";
sayi = (int) kesir;
metin =

➗ Kesirli Sayıları Formatlama

public static String formatDecimal(Double decimal, int digitNum) {
if (decimal == 0) return "0." + "0".repeat(digitNum - 1);
int lvl = (int) Math.log10(decimal);
String format = lvl >= 0 ? "#".repeat(lvl + 1) : "";
format += lvl - digitNum >= -1 ? "" : "." + "#".repeat(digitNum - lvl - 1);
return new DecimalFormat(format).format(decimal);
}

💡 Değişkenin Tipi Hakkında Bilgi Alma

 • <degisken>.getClass() İle sınıf bilgilerini alabilirsin
 • <arr | arrlist>.getClass().getComponentType() İle alt objelerinin sınıf bilgilerini alabilirsin
2023 © Yunus Emre AK