Links
Comment on page
💻

Python için VsCode

VsCode üzerinde python kullanımı

🧩 Python Eklentileri

Eklenti
Açıklama
🐍 Python
VsCode Dil desteği
Python'a özel temam
🏹 Kite
AI destekli kod tamamlama
Sık kullanılan kod önerileri (eksik öneriler olabilir)
Dokümantasyon parçaları sağlayan eklenti
Parantezleri renklendirme
Anlık çıktıları gösterme

📏 Python Kodlarını Formatlama

 • ✲ Ctrl + ⇧ Shift + P yapın
 • Çıkan alana Python: Select Linter yazın
 • pylint düzenleyicisini seçin
  • pylint aynı dizindeki modulleri bulamamakta, bu hatananın çözümü için .pylintrc dosyasını düzenlemek gerekmekte
  • pylint --generate-rcfile .pylintrc komutunu çalışma dizininde yazdıktan sonra, içini açıp #init-hook satırını init-hook='import sys; system.path.append("${workspaceFolder}")' ile değiştirin. (Yorum satırı olmaktan kaldırın)
  • Eğer girintiyi ⭾ Tab ile yapıyorsanız pylint'de bug'a sebebiyet vermekte, SPACE kullanın
 • Python derleyicinize autopep8 paketini aşağıdaki komutlarla veya VsCode arayüzü ile yükleyin
  • pip install autopep8
  • conda install autopep8
 • Artık ⇧ Shift + ⎇ Alt + F ile kodları düzenleyebilirsiniz.
 • Dosyaya sağ tıklayarak derleyebilirsiniz.

🔨 Python Ayarlamaları

🐛 Debug Yapılandırması
👐 Jupyter Desteği
👨‍🔧 Derleyici Ayarlama
🔗 Diğer Ayarlar
Detaylar için buraya bakabilirsin.
 • ✲ Ctrl + ⇧ Shift + D ile debug ekranını açın
 • Sol üstte açılan ekrandan ayarlar butonuna tıklayın
 • Python kısmını seçin
Değişkenin objelerini ve değerlerini öğrenmek için debug çok faydalıdır 🌟
 • Kod alanının üstüne #%% yazarak oluşturabilirsiniz.
 • Detaylar için buraya bakabilirsin.
Aktif olan derleyici ortamı, en altta bulunan durum çubuğunun solunda gösterilmektedir, değiştirmek için:
 • ✲ Ctrl + ⇧ Shift + P tuş kombinasyonuna basın
 • Çıkan alana Python: Select Interpreter yazınız
 • Çıkan ekrandan istediğiniz derleyiciyi seçiniz

🚩 Pythonpath Ayarlamaları

✨ Pythonpath Oluşturma
⭐ Pythonpath Örneği
 • Çalışma dizininde .env dosyası oluşturun
 • .env dosyasının içerisine PYTHONPATH= satırını ekleyin
  • Örnek için bir alttaki başlığa bakınız
 • VsCode ayarlarına "python.envFile": "${workspaceFolder}/.env" satırını ekleyin
 • VsCode'u yeniden başlatın
Kaynak için buraya bakabilirsin. Ek olarak buraya bakmanda da fayda var
Resmi döküman için buraya bakabilirsin.
 • VsCode birden fazla satıra sahip değişken değerlerini kabul etmez
 • Ortam değişklenleri oluşturmak için proje ayarlarından env file seçmemiz gerekmekte
 • Ardından içine değişkenlerimizi tanımlamamız gerkemekte
"python.envFile": "${workspaceFolder}/prod.env"
# prod.env
# Python kaynak dizinleri
RESEARCH_FOLDER=C:/Users/YEmre/Documents/Tensorflow/models/research
OBJECT_FOLDER=C:/Users/YEmre/Documents/Tensorflow/models/research/object_detection
SLIM_FOLDER=C:/Users/YEmre/Documents/Tensorflow/models/research/slim
SCRIPT_FOLDER=C:/Users/YEmre/Documents/Tensorflow/scripts
# Python modül yolu
PYTHONPATH=${RESEARCH_FOLDER}:${OBJECT_FOLDER}:${SLIM_FOLDER}:${SCRIPT_FOLDER}
PYTHONPATH=./src:${PYTHONPATH}
Last modified 1mo ago
2023 © Yunus Emre AK