Links
Comment on page
🔑

Anahtar Kelimeler (Keywords)

Python'da özelleştirilmiş terimler

🌟 Sık Kullanılan Anahtar Kelimeler

Anahtar
Anlamı
is
Adres eşitliği (== değer eşitliğidir)
in
İçerisindeki elemanlar
pass
Boş
None
Tanımsız (null)
with
Açık olduğu sürece anlamı taşır
Döngü veya metotların içleri doldurulana kadar yer kaplayıcı olarak pass kullanılır.

💠 Fonksiyon Oluşturma Anahtar Kelimeleri

Anahtar
Oluşturma
Erişim
Lambda
m_lambda = lambda x: x*2
m_lambda(2)
Function
def m_func(param):
m_func(5)

💎 Fonksiyon Anahtar Kelimeleri

Anahtar
Anlamı
return
Veri döndürme
yield
Her çağrıldığında veri döndürme (for döngüsü için)
2023 © Yunus Emre AK