Links
Comment on page
💠

GUI Component Metotları

Faydalı olabilecek component (frame, panel, label) Metot'ları

👨‍🔧 Set (Ayarlama) Metodları

Metod
Text
Açıklama
setSize(...);
Componentler'in boyutunu ayarlar
setLocation(...);
Componentler'in çizileceği konumu ayarlar
setBounds(...);
Componentler'in boyutunu ve çizileceği konumu ayarlar
setVisible(...);
Componentler'in görünürlüğünü ayarlar
setLayout(...);
Componentler'in içine eklenen componentlerin (panel, text, label) eklenme yerleştirilme düzenini ayarlar
setDefaultCloseOperation(...);
Frame'de X butonuna basıldığında yapılacak eylemi ayarlar. 3 (JFrame.EXIT_ON_CLOSE) alırsa X'a basıldığında kapatır
setLocationRelativeTo(...);
Component'in ekrana çizilme konumu ayarlar. Null alırsa tam ortaya çizer

🛒 Get Metodları

Metod
Açıklama
getInsets()
Çerçeve çizimi için harcanan değerleri döndürür

🏹 Diğer Metodlar

Metod
Açıklama
pack()
Component'i alt öğelerine göre yeniden boyutlandırır. frame.pack() yapılırsa, içindeki öğelerin boyutuna göre minimum boyutu alır.
2023 © Yunus Emre AK