Links
Comment on page
🌠

Deque

🔰 Deque'yi Tanıyalım

 • 🍢 List objelerinin uç noktaları ile ilgilenen bir yapıdır.
 • ✨ List'e göre optimize edilmiştir
  • list için
   O(N)O(N)
   dque için
   O(1)O(1)
  • VerimO(1)>VerimO(N){Verim}{O(1)} > {Verim}{O(N)}
from collections import deque
d = deque([2,3,4,5]) # deque([2, 3, 4, 5])
d.append(10) # deque([2, 3, 4, 5, 10])
d.appendleft(20) # deque([20, 2, 3, 4, 5, 10])

🧮 Verimlilik Hesabı

# %%timeit
d = deque()
for i in range(40000):
d.appendleft(i)
# 3.76 ms ± 35.6 µs per loop (mean ± std. dev. of 7 runs, 100 loops each)
# %%timeit
l_ = list()
for i in range(40000):
l_.insert(0, i)
# 410 ms ± 5.94 ms per loop (mean ± std. dev. of 7 runs, 1 loop each)
list(d) == l_ # True
📢 Süreleri IPython üzerinde%%timeit kodu ile hesaplayabilirsiniz.
Last modified 1mo ago
2023 © Yunus Emre AK