Links
Comment on page
💠

Method ve Classlar

Java'da method ve classlar

💠 Sayısı belirtilmemiş parametre kullanımı

Değişken tipinin yanına ... yazılması ile ifade edilir.
  • Çok sayıda tanımsız parametre gelebilir demektir
  • For döngüleri ile ele alınır
public void ornekMethod(String ... metinler) {
for (String metin : metinler) {
System.out.printf("%s ", metin);
}
}

🌞 Interface

Interface'ler metotlardan oluşan classlardır.

✨ Functional Interface

Tek metotlardan oluşan interface'lerdir.
  • Lambda expression () -> {} ile kullanılabilirler
  • Metotlara parametre olarak metot göndermek için çok kullanışlıdır
@FunctionalInterface
public interface ProcessEvent {
void onOutputChanged(String param);
}
public static void executeCommand(ProcessEvent pe) {
String param = "Selam";
pe.onOutputChanged(param); // Gönderilen lambda expression'a param değişkenini atar
}
public static void main(String[] args) {
executeCommand((param) -> { // Interface içerisinden gelen değişken () arasına yazılır
System.out.println(param); // Ekrana hello basar
})
}
2023 © Yunus Emre AK