Links
Comment on page
💠

Scanner Metotları

Scanner metodu kullanıcıdan girdi almak amaçlı kullanılan bir metottur.

👀 Metotlara Hızlıca Bakış

 • Herhangi bir obje türünde girdi alınabilmekte
 • Obje türünü belirlemek için sınıfın içindeki alt metotları kullanıyoruz
Metot
Döndürdükleri
next()
String
nextLine()
String
nextByte()
byte
nextShort()
short
nextInt()
int
nextLong()
long
nextFloat()
float
nextDouble()
double
hasNext()
boolean
useDelimeter(<ayıraç>)
void
delimeter()
String
close()
void

next Metodu

Klavyeden alınan girdileri, ilk whitespace ****girdisine kadar almakta ve bu girdiyi string türünde döndürmekte.

🏐 nextLine Metodu

Klavyeden alınan girdileri, ilk ENTER ("\n") girdisine kadar almakta ve bu girdiyi string türünde döndürmekte.

🎳 nextByte nextShort nextInt nextLong nextFloat nextDouble Metodları

Klavyeden alınan girdileri byte / short/ int / long / float / double türünden alır.
Farklı bir aralıkta sayı değeri girilirse, hata (exception) verir.

🏀 hasNext Metodu

Scanner tipinde tanımlamış olduğumuz değişkenin bir satır sonrasında veri olup olmadığını kontrol eder.
Şekillendirilebilir. hasNextInt() bir sonraki satırda int olup olmadığını kontrol eder ve sonuca göre true / false döndürür.

🏓 useDelimeter Metodu

next metodun veri alma sınırını paremetre olarak aldığı değere göre belirler.
 • Parametre olarak string tipinde değişken alır.
 • Normalde next metodu whitespace karakterine geldiğinde veri almayı kesmektedir.
 • Bu metotdan sonra next metodu parametreye denk geldiğinde veri almayı kesmiş olacak.

🏉 delimeter Metodu

Scanner tipinde tanımlanmış olan değişkenin sınırlayıcısını döndürür.
 • Yani useDelimiter("mi") yapıtğımız bir objenin delimiter metodu "mi" string'ini döndürecektir.
 • Varsayılan sınırlayıcı değiştirilmediyse next metodu "\p{javaWhitespace}+" string'ini döndürür.
"\p{javaWhitespace}+" deyimi Java whitespace olarak aşağıda tanımlanmıştır.

🧶 close Metodu

Herhangi bir değer döndürmeyen bu fonskiyon, Scanner objesini kapatır.

🌌 Java Whitespaces

Javada tanımlı olan whitespace'ler:
 • "\n" - Satır atlatma ENTER
 • "\t" - Bir TAB kadar boşluk atlatma
 • "\r" - Bir TAB kadar satır atlatma
 • " "- Boşluk atma SPACE
2023 © Yunus Emre AK