Links
Comment on page
🚄

Sıralama

Python ile veri veya objeleri sıralama yani sorting işlemi

💠 Sıralama Metotları

Sort
Sorted
Objenin kendisini sıralar
Objenin sıralanmış kopyasını oluşturur
Obje içeriği güncellenir
Obje içeriği değişmez
mylist = [1, 5, 4]
sorted(mylist) # [1, 4, 5] mylist = [1, 5, 4]
mylist.sort() # [1, 4, 5] mylist = [1, 4, 5]

📙 dict Objesi Sıralama

  • 🔑 dict objeleri sıralanırken varsayılan olarak key değerlerine göre sıralanırlar
mydict = {"a": 1, "e": 0, "b": 2}
sorted(mydict) # ['a', 'b', 'e']
sorted(mydict.keys()) # ['a', 'b', 'e']
sorted(mydict.values()) # [0, 1, 2]
sorted(mydict.items()) # [('a', 1), ('b', 2), ('e', 0)]
sorted(mydict, key=lambda x: x.key) # 'str' object has no attribute 'key'
sorted(mydict, key=lambda x: x.value) # 'str' object has no attribute 'value'

🍎 Çok Değişkenli Obje Sıralama

  • 🏗️ Eğer sıralanacak objede birden fazla değişken varsa, sorted(<obje>, key=<func>) yapısı ile istenen objeyi referans eden fonksiyon ile sıralama işlemi yapılır
    • ⭐ Örnek fonksiyon: lambda x: x.value ile x objesinin value elemanına göre sırala demiş oluyoruz
  • 💁‍♂️ Sıralama işleminde obje içerisindeki belirli elemanların sıralı halini almak isterseniz, sorted(map(<func>, <param1>, <param2>)) yapısını kullanın
    • ⭐ Örnek olarak: sorted(map(lambda p: p.x, points)) ile point elemanlarının x değerlerinin sıralı halini alırsınız
class Temp():
    def __init__(self, x, y):
        self.= x
        self.= y
    def __str__(self):
        return f"Temp({self.x}{self.y})"
    def __repr__(self):
        return f"Temp({self.x}{self.y})"
temp = [Temp(1, 2), Temp(2, 3), Temp(3, 4)]
sorted(temp, key=lambda x: x.y) # [Temp(4,1), Temp(5,2), Temp(3,8)]
sorted(temp, key=lambda x: x.x) # [Temp(3,8), Temp(4,1), Temp(5,2)]
sorted(map(lambda x: x.y, temp)) # [1, 2, 8]
sorted(map(lambda x: x.y, temp)) # [3, 4, 5]
2023 © Yunus Emre AK