Links
Comment on page
🎲

Roblox'ta Oyun Tasarımı: Haritalar, Sesler ve Aydınlatma

🎈 Bu dersimizde, Roblox'ta kendi oyun dünyanızı tasarlamanın farklı yönlerini keşfedeceğiz. Haritalar, sesler ve aydınlatma, oyun deneyiminizi zenginleştirecek ana unsurlardır. Hadi başlayalım!

🗺️ Haritalar: Oyun Alanınızı Şekillendirme

 • 🔹 Haritalar, oyununuzun çevresini oluşturan yapıları içerir. Haritalar, oyuncuların oyun alanını keşfetmeleri için çeşitlilik ve ilgi çekici öğeler eklemelidir.
 • 🔹 Roblox Studio'da harita oluşturmanın basit bir yolu, önceden oluşturulmuş modelleri ve arazi araçlarını kullanmaktır. Fakat tam kontrol için, kendi modellerinizi oluşturabilirsiniz.
 • 🔹 Aşağıdaki kod örneği, Roblox Studio'da bir harita oluşturur:
local terrain = game.Workspace.Terrain
-- Oluşturmak istediğiniz arazinin koordinatları
local region = Region3.new(Vector3.new(-100, 0, -100), Vector3.new(100, 100, 100))
terrain:FillBlock(region, Enum.Material.Grass)
 • 🔹 Bu kod, belirli bir bölgeyi çimle doldurur. Bu, haritanızın bir parçası olarak kullanılabilir.

🔊 Sesler: Oyun Deneyimini Zenginleştirme

 • 🔹 Sesler, oyununuzun atmosferini oluşturmanın ve oyuncuların deneyimini zenginleştirmenin güçlü bir yoludur. Sesler, oyun aksiyonlarına, müziklere veya ses efektlerine eşlik edebilir.
 • 🔹 Roblox Studio'da ses eklemenin basit bir yolu, önceden yüklenmiş ses efektlerini veya müzikleri kullanmaktır. Fakat tam kontrol için, kendi ses dosyalarınızı yükleyebilirsiniz.
 • 🔹 Aşağıdaki kod örneği, Roblox Studio'da bir ses efekti oluşturur:
local sound = Instance.new("Sound") -- Yeni bir ses oluşturur
sound.SoundId = "rbxassetid://1234567890" -- Sesin ID'sini belirler
sound.Parent = game.Workspace -- Sesi oyun alanına ekler
sound:Play() -- Sesi oynatır
 • 🔹 Bu kod, belirli bir ses efektini oynatır. Bu, oyununuzun atmosferini canlandırabilir.

💡 Aydınlatma: Oyun Dünyasını Aydınlatma

 • 🔹 Aydınlatma, oyun dünyanızın görünümünü önemli ölçüde etkiler
. Aydınlatma, zamanın geçişini simüle etmek, belirli bir atmosfer yaratmak veya belirli bölgeleri vurgulamak için kullanılabilir.
 • 🔹 Roblox Studio'da, oyun dünyasındaki ışığın rengini, yoğunluğunu ve yönünü kontrol eden bir Aydınlatma hizmeti bulunmaktadır.
 • 🔹 Aşağıdaki kod örneği, Roblox Studio'da bir gün-gece döngüsü oluşturur:
while true do
for i = 0, 24, 0.1 do
game.Lighting.ClockTime = i
wait(0.1)
end
end
 • 🔹 Bu kod, Aydınlatma hizmetinin ClockTime özelliğini değiştirerek gün-gece döngüsü simüle eder. Bu, oyununuzun atmosferini canlandırabilir ve gerçekçilik ekleyebilir.
2023 © Yunus Emre AK