Links
Comment on page
🔰

Giriş | Pandas

❔ Ne için Kullanılır

Veri çekme işlemleri için kullanılır.

💫 Dict'i CSV'ye Çevirme

df = pd.DataFrame({'name': ['Raphael', 'Donatello'],
'mask': ['red', 'purple'],
'weapon': ['sai', 'bo staff']})
df.to_csv(index=False)
# 'name,mask,weapon\nRaphael,red,sai\nDonatello,purple,bo staff\n'

🏓 Excel Oluşturma & Okuma

import pandas as pd
pd.DataFrame({'a': [0, 3, 10], 'b': [True, True, False]}).to_excel('./pd_write.xlsx')
data = pd.read_csv('./pd_write.xlsx', index_col=0)

🧱 Temel İşlemler

DataFrame İşlemi
Açıklama
Text
df.loc[<i>] = <list>
i. indekse değer atama
df.iloc[<i>] = <list>
i. satıra değer atama (çok tercih etme)
df.drop(DATA_FRAME.index, inplace=True)
Tüm verileri silme
`df.to_csv(<file
filename>, header=f.tell()==0)`
CSV'ye ekleme (tell dosyanın başı ise 0 verir)
len(pandas.read_csv(<path_to_csv>))
Veri sayısını bulma
2023 © Yunus Emre AK