Links
Comment on page

👨‍💼 Projelerin Kontrolü

Projelerde yapılacak iş ve rotasyon önceden belirlenir, gidişat kurgulanır.

👨‍💻 Kaynak Kod Odaklı Proje Yönetimi

Çok kişi ile yapılan projelerde her konuyu birbirimize anlatmak vakit kaybıdır, bu sebeple herkesin sadece kendi işi ile uğraşacağı yapı kurulmalıdır.
 • Her fonksyionun nereye yazılacağı belirtilmeli ve projenin taslak yapısı kurulmalıdır.
  • İstenen fonksiyonların taslakları kod içerisine yerleştirilir
  • Kişi istenen tipte veriler veya gönderdiği veriler gönderir
  • Göndereceği veriler için açıklayıcı bir dökümantasyon eklemelidir
  • Yapacağı işlemlerin detaylarını çok fazla anlatmadan istenen veri hakkında bilgi verilmelidir. (Vakit kaynını engeller)
 • Projenin en üst kısmında değiştirlebilir veriler saklanmalı ve switch yapısı kurulmalıdır.

✨ Proje Oluşturma & Güncelleme Yapısı

Proje yönetimi için git kullanılması çok faydalıdır.
 • Her yeni ekleme için onu tanımlayan bir branch oluşturulur.
  • Branch oluşturma işlemi checkout komutuyla yapılır
  • Oluşturulan her branch master branch'inden pull from komutu ile güncellenir.
   • Güncellenmez ise merge conflict hataları meydana gelir ve çok vakit harcar 😢
  • Tüm işlemler yapıldıktan sonra branch'i uzak sunucuda saklamak adına pull komutu kullanılır
 • Merge Request ile master branch kısmına eklenme talebi oluşturulur.
 • Yönetici, talebi kontrol edip, onaylayarak projeye katar.
Küresel çalışma adına İngilizce tercih edilmektedir.

Ufak Projeler için Branch (Tam hazır değil)

Bir proje üzerinde herkes kendi adıyla bir branch açabilir.

Büyük Projeler için Branch Prefix (Ön ek)

Büyük projelerdeki temel yapı konu / detay veya dosya şeklinde branch oluşturmaya dayanır.
 • feature/<detail> Yenilikler
 • bugfix/<detail> Hata çözümleri
 • sf/<detail> Tasarım değişikleri (Store front-end)
Ardından merge request ile geliştirici (dev) ortamına birleştirme isteği oluşturulur.

Branch Naming Convention (Yazım kuralı)

 • Camel Case
 • <prefix>/thisIsExampleDetail
Örnek Kullanım
 • sf/newBannerRow
 • feature/excelPhp

🍱 Model View Controller Yapısı

Ek kaynak için buraya tıklayabilirsin.
Temel amaç model ile view katmanını ayırmaktır. Bu sayede tasarımı değiştireceğimiz zaman yapısal kodlarla uğraşmak zorunda kalmayız. (model: back-end view: front-end denebilir)
Yapı Ögesi
Özet
Örnek
Model
Veriler ile ilgili işlemler
Veritabanına veri kaydedilmesi ve veritabanından alınması
View
Kullanıcıya görünen kısım
Anasayfa gibi web sayfaları
Controller
Model ile View arası bağlantı
Verinin web sayfasına aktarılması

Yapı düzenleme sırası

 • Model kısmı düzenlenir.
 • Controller üzerinde bağlantılar oluşturulur.
 • View ile kullanıcıya sunulur.

💎 Değişken İsimlendirmeleri

İsim
Açıklama
NAME_PREFİX
Veri tabanı ön eki. Örn: DB_PREFIX, BRANCH_PREFIX
Flag
Checkbox gibi boolean değerleri tutan değişkenlerin adıdır

🌊 Continuous Integration

Continuous Integration
Continuous Delivery
Continuous Deployment
Her kod için test metotları yazılır
Continuous Integration'a geliştirilmiş halidir
Continuous Delivery'nin gelişmiş halidir
Tüm test metotları farklı sunucuda her commit işleminden sonra gerçekleşir
Projeyi yayınlamaya hazır hale getirir
Proje yayınlanması da otomatik hale gelmiştir
‍🧙‍♂ Detaylı bilgi için Continuous integration vs. continuous delivery vs. continuous deployment alanına bakabilirsin.

⚗️ CI Bağlantıları

⭐ Faydalı Yazılımlar

Eklentileri ile meşhur olan VsCode yazılımı tavsiye edilir.

👨‍💼 Yönetim Uygulamaları & Siteleri

Uygulama İsmi
Açıklama
Github & Gitlab
Kaynak kod yöneticisi
API key gibi gizli bilgilerin projelerdeki varlığını kontrol eder
Asana
Proje yönetimi & Yapılacaklar Aşaması & İş aktarımı / eşleme
Slack
Takım yönetimi

🌍 Web programlama

Uygulama İsmi
Açıklama
Text
Git
Kaynak kod yönetimi
PhpStorm
Çok fonksiyonel PHP IDE
Xammpp
Php için sunucu, veri tabanı vs. işlemleri sunan platform
Nodejs
Javascript kodlarını makine koduna çevir. Js'i sunucuda kullanma
MySQL
Veri tabanı yönetimi
Composer
Php paket yönetimi (NPM)
2023 © Yunus Emre AK